ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động khoa học của KTNN 6 tháng đầu năm 2020: Cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động khoa học trong thời gian tới

Sáng 8/7/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng Khoa học của KTNN đã tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020. TS. Hồ Đức Phớc- Tổng KTNN và GS.TS. Đoàn Xuân Tiên- Phó Tổng KTNN đồng chủ trì buổi họp. Dự Hội nghị còn có các thành viên Hội đồng Khoa học KTNN nhiệm kỳ VIII (2018 - 2020).

Tại buổi họp, Ths. Lê Minh Nam - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học KTNN đã báo cáo kết quả hoạt động khoa học của KTNN 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020; tình hình triển khai công tác xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ các cấp năm 2021 của KTNN.

Theo báo cáo, năm 2020 là năm cuối triển khai hoạt động của Hội đồng Khoa học KTNN nhiệm kỳ VIII (2018-2020), năm cuối cùng triển khai thực hiện Kế hoạch khoa học công nghệ 5 năm 2016-2020 và Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020. Với mục tiêu tăng cường ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực hoạt động kiểm toán, hoạt động khoa học của KTNN trong 6 tháng đầu năm 2020 đã được đẩy mạnh và đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, Văn phòng Hội đồng Khoa học đã tham mưu cho Lãnh đạo KTNN tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học cấp Bộ: “Dự án PPP và vai trò của Kiểm toán nhà nước” “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư FDI và vai trò của KTNN”.  02 Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của các Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học; được đánh giá cao về chất lượng nội dung và công tác tổ chức.

Năm 2020, Hội đồng Khoa học đã tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức triển khai thực hiện 33 đề tài NCKH cấp Bộ và 58 đề tài NCKH cấp cơ sở. Trong đó có 03 đề tài NCKH cấp Bộ năm 2018 được tiếp tục gia hạn nghiệm thu sang năm 2020; 14 đề tài NCKH cấp Bộ năm 2019 chuyển tiếp sang 2020; 28 đề tài NCKH cấp cơ sở chuyển tiếp từ năm 2019; 16 đề tài NCKH cấp Bộ và 30 đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2020. Đến nay, Văn phòng Hội đồng Khoa học đã tổ chức nghiệm thu 03 đề tài NCKH cấp Bộ và 22 đề tài NCKH cấp cơ sở. Công tác quản lý, đôn đốc các đề tài được triển khai thực hiện một cách thường xuyên và liên tục nên không để xảy ra tình trạng nợ đọng đề tài. Các ban đề tài tích cực triển khai nghiên cứu, nộp sản phẩm đúng hạn. Công tác nghiệm thu các đề tài được thực hiện tương đối tốt.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã phối hợp với Văn phòng KTNN tổ chức in ấn phẩm “Dự án PPP và vai trò của Kiểm toán nhà nước” để gửi cho các đại biểu Quốc hội nhằm tuyên truyền, phổ biến về hoạt động của KTNN đến các đại biểu Quốc hội. Ngoài ra, trên cơ sở các bài tham luận của Hội thảo, KTNN đã chọn lọc một số bài viết có chất lượng, biên tập và in ấn gửi cho các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm cung cấp thêm thông tin cho các thành viên trong quá trình thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Văn phòng Hội đồng Khoa học thường xuyên cập nhật trên Website của Trường những nội dung chính về kết quả nghiên cứu chủ yếu của các đề tài ngay sau mỗi buổi nghiệm thu một cách kịp thời nhằm cung cấp thông tin để các đơn vị tham khảo. Ngoài ra, Văn phòng Hội đồng khoa học còn thường xuyên cập nhật danh mục trên Website của Trường các công trình NCKH đã được KTNN triển khai nghiên cứu từ năm 1996 để các ban chủ nhiệm đề tài có thể rà soát trước khi đăng ký đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu mới, nhằm tránh trùng lắp. Các hồ sơ, mẫu biểu như hồ sơ quyết toán, mẫu đề cương, thuyết minh, lý lịch khoa học cơ bản được Văn phòng Hội đồng khoa học đưa lên Website để các ban chủ nhiệm đề tài tham khảo và tra cứu.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng Khoa học cơ bản nhất trí với những đánh giá được đưa ra trong báo cáo, đặc biệt là việc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động khoa học  như chất lượng một số đề tài chưa cao, việc ứng dụng các đề tài vào thực tế vấn còn những hạn chế. Một số KTNN Khu vực việc tiếp cận để được làm đề tài vẫn còn ít; kinh phí để nghiên cứu đề tài còn “khiêm tốn”. Trước những khó khăn trên,  các thành viên trong Hội đồng đã đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học như: nâng cao hơn nữa chất lượng nghiệm thu; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học lên Cổng Thông tin điện tử của KTNN, Trang thông tin điện tử của Trường; việc đăng ký nghiên cứu đề tài cần có ý kiến của thủ trưởng đơn vị…để tránh trùng lặp, chồng chéo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động khoa học của KTNN đã có nhiều khởi sắc với điểm nhấn là các Hội thảo được tổ chức thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và báo chí đã góp phần nâng cao vị thế và uy tín của KTNN.  Định hướng hoạt động trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị Hội đồng Khoa học mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất tổ chức các cuộc Hội thảo về các lĩnh vực còn nhiều ý kiến, cần có tiếng nói chung như kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường... Hoạt động nghiên cứu cần đi vào những vấn đề mới và thiết thực đối với KTNN như việc ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động kiểm toán, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn… qua đó làm tăng khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động của KTNN.

Phát biểu tại buổi họp, GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội đồng Khoa học KTNN đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước và các ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Khoa học yêu cầu Văn phòng Hội đồng Khoa học nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện báo cáo, cần tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân đồng thời nêu rõ các giải giáp khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học, công nghệ của Ngành trong thời gian tới.

Tùng Lâm

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG