ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Tọa đàm "Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán và các phát hiện kiểm toán trong kiểm toán môi trường"

Sáng 25/8/2020, tại Trụ sở của Kiểm toán nhà nước (KTNN), 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, KTNN tổ chức Tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán và các phát hiện kiểm toán trong kiểm toán môi trường. Chủ trì buổi Tọa đàm có GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước;TS Lê Đình Thăng, Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên Ngành III.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết: Tại nhiều quốc gia trên thế giới, kiểm toán môi trường do cơ quan kiểm toán tối cao thực hiện từ lâu đã trở thành một công cụ hữu hiệu để đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường. Tại Việt Nam, trong những năm qua, KTNN Việt Nam cũng đã từng bước thực hiện kiểm toán môi trường, trong đó tập trung vào các vấn đề môi trường nóng, đang được Nhà nước và người dân quan tâm như môi trường khu công nghiệp, chất thải y tế, nhập khẩu phế liệu… từ đó đã đưa ra nhiều kiến nghị sửa đổi về cơ chế, chính sách và các giải pháp tăng cường công tác quản lý môi trường. Năm 2018, KTNN tổ chức thành công Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 với chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” cho thấy sự quan tâm, chú trọng và khẳng định vai trò của KTNN đối với công tác bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, công tác kiểm toán trong lĩnh vực môi trường những năm qua thực tế vẫn thiên về việc đánh giá tính hiệu lực, tuân thủ các cơ chế, chính sách pháp luật hiện hành trong quản lý và bảo vệ môi trường; chưa đưa ra được những cảnh báo về ô nhiễm môi trường và đánh giá tác động tiêu cực của vấn đề này đối với phát triển kinh tế, xã hội và đặc biệt là sức khỏe, đời sống của người dân; các chủ đề kiểm toán mới chỉ tập trung về công tác quản lý, xử lý chất thải, chưa mở rộng sang các vấn đề đã được các cơ quan kiểm toán trên thế giới thực hiện như ô nhiễm không khí, đất, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, phát triển bền vững…

Buổi Tọa đàm với chủ đề: “Trao đổi kinh nghiệm và các phát hiện kiểm toán trong kiểm toán môi trường” chính là dịp để các đơn vị trong ngành phân tích, trao đổi và làm rõ thực trạng, chỉ ra những thuận lợi và những khó khăn trong quá trình tổ chức các cuộc kiểm toán môi trường. Đây cũng là cơ hội để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán môi trường, từ đó đưa ra hệ thống giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán, giúp các đơn vị trực thuộc KTNN có cái nhìn cụ thể, rõ ràng hơn về lĩnh vực kiểm toán môi trường còn mới mẻ, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Các bài tham luận cũng như các ý kiến phát biểu tại Tọa đàm đã đề cập tương đối toàn diện các vấn đề về kiểm toán môi trường, từ những kinh nghiệm trong việc lựa chọn chủ đề kiểm toán đến công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và lập báo cáo kiểm toán; những thông lệ quốc tế, kinh nghiệm triển khai kiểm toán môi trường của các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới. Đặc biệt, các diễn giả và đại biểu tham dự đã thảo luận đã chỉ rõ những kết quả, mặt làm được cũng như những khó khăn, bất cập thực tế trong quá trình triển khai thực hiện kiểm toán môi trường trong thời gian vừa qua. Qua đó, đã đề xuất được nhiều nhóm giải pháp về đào tạo, nâng cao năng lực trình độ kiểm toán viên; nghiên cứu mở rộng phạm vi, đa dạng hóa chủ đề kiểm toán; nghiên cứu, triển khai các phương pháp kiểm toán mới, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật vào hoạt động kiểm toán; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán môi trường để áp dụng phù hợp thực tiễn tại Việt Nam.

KH

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG