ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức đầu tư xây dựng công trình dành cho học viên khối kinh tế

Chiều ngày 27/8/2020 KTNN đã tổ chức buổi thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức đầu tư xây dựng công trình dành cho khối kinh tế. Tới dự buổi thẩm định có các thành viên Ban soạn thảo, các thành viên trong Hội đồng thẩm định. GS.TS  Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì buổi thẩm định.

Ông Lê Minh Nam - Giám đốc Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán đại diện Ban soạn thảo đã báo cáo với Hội đồng kết quả triển khai việc xây dựng chương trình trong thời gian vừa qua. Đây là được xây dựng dành cho KTV tốt nghiệp các trường thuộc khối ngành kinh tế và các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức về đầu tư xây dựng công trình với tổng thời gian là 144 tiết, bao gồm 3 học phần: Kiến thức cơ bản vẽ kỹ thuật, Kiến thức về dự toán công trình, Kiến thức về quản lý chất lượng xây dựng công trình.

 

Chương trình được đánh giá là phù hợp với đối tượng kiểm toán viên KTNN tốt nghiệp các trường khối kinh tế, đáp ứng mục tiêu trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về đầu tư xây dựng công trình để người học vận dụng, hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ chuyên môn khi kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình. Thời gian đào tạo của mỗi modul cơ bản là hợp lý.

 

Tuy nhiên, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên yêu cầu Ban Soạn thảo tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định và đề nghị Ban soạn thảo lưu ý một số vấn đề, như: Nội dung Chương trình phải bám sát mục tiêu trang bị các vấn đề cơ bản về kỹ thuật đầu tư xây dựng cho người học về tài chính, kế toán nhưng làm công tác kiểm toán. Từng phần cần chỉ rõ những sai sót thường gặp trong đầu tư xây dựng công trình, liên hệ với thực tiễn để gợi ý cho học viên cách phát hiện và đánh giá các sai sót đó.

 

Hội đồng Thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu, với 5/5 phiếu tán thành, Chương trình đã được Hội đồng nhất trí thông qua.

 
KH

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG