ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Hướng dẫn sử dụng phần mềm khiếu nại kiểm toán cho công chức phụ trách công tác theo dõi khiếu nại kiểm toán

Sáng 3/9/2020, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức Khai giảng lớp Hướng dẫn sử dụng phần mềm khiếu nại kiểm toán cho công chức phụ trách công tác theo dõi khiếu nại kiểm toán của các đơn vị trực thuộc. Tham dự Lễ Khai giảng có ông Lê Minh Nam, Giám đốc Trường, ông Mạc Tuấn Anh, Trung tâm Tin học – giảng viên cùng các học viên đến từ các đơn vị có trụ sở tại Hà Nội.

Phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán của Kiểm toán nhà nước được xây dựng nhằm theo dõi quá trình xử lý khiếu nại kiểm toán và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN về giải quyết khiếu nại kiểm toán của đơn vị được kiểm toán; Quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại kiểm toán; Kết nối với các phần mềm hỗ trợ kiểm toán thông qua trục tích hợp dữ liệu của Kiểm toán nhà nước để đồng bộ các thông tin về kết quả giải quyết khiếu nại kiểm toán; Hỗ trợ các đơn vị chủ trì kiểm toán quản lý, theo dõi, báo cáo việc tiếp nhận, phân loại, xử lý các khiếu nại kiểm toán của đơn vị được kiểm toán; theo dõi ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN về khiếu nại kiểm toán theo phạm vi đơn vị được phân công xử lý và trả lời khiếu nại của đơn vị; Hỗ trợ Vụ Tổng hợp theo dõi tiến độ trả lời khiếu nại của toàn ngành; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình xử lý khiếu nại kiểm toán của các đơn vị trong toàn ngành.

Phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán của Kiểm toán nhà nước được triển khai thành công sẽ góp phần nâng cao chất lượng Quản lý khiếu nại kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Về giải quyết công việc, phần mềm giúp thông tin của khiếu nại kiểm toán sẽ được quản lý đầy đủ, khoa học, thống nhất giữa các đơn vị chủ trì kiểm toán và các đơn vị tham mưu (Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán); sẽ hỗ trợ và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý của lãnh đạo, các hoạt động tác nghiệp của kiểm toán viên. Phần mềm góp phần nâng cao năng xuất, độ chính xác trong việc tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý khiếu nại kiểm toán; cung cấp thông tin theo quy định cho các phần mềm khác để phục vụ công tác tin học hóa công trong công tác kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đảm bảo đúng đắn, tính thống nhất về thông tin, số liệu; nâng cao hiệu quả, năng xuất trong công tác kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Ngoài ra phần mềm giúp cho lãnh đạo KTNN lãnh đạo các đơn vị và phòng ban trực thuộc liên quan có thể theo dõi thông tin tổng thể cũng như chi tiết về tiến độ, công tác xử lý khiếu nại thông qua hệ thống mạng từ đó đưa ra các chủ trương, chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đối với công tác sử dụng, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm toán. Phần mềm này đồng thời tạo lập kho dữ liệu điện tử với lưu lượng lưu trữ lớn và đầy đủ kết quả kiểm toán phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, lãnh đạo đơn vị, phòng ban, cán bộ, chuyên viên, giảm thiểu chi phí sao chụp văn bản trong hoạt động kiểm toán, quản lý và điều hành tại đơn vị cũng như cung cấp các phương thức, công cụ, tiện ích trong hệ thống hỗ trợ người dùng khai thác, sử dụng thông tin nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.

 

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, ThS Lê Minh Nam, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán yêu cầu các học viên nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy chế đào tạo cũng như nhiệt tình tham gia và trao đổi tích cực với giảng viên trong các buổi học và mong muốn giảng viên hướng dẫn, chia sẻ với học viên về các vấn đề liên quan để sử dụng hiệu quả phần mềm khiếu nại kiểm toán cho công chức phụ trách công tác theo dõi khiếu nại kiểm toán.

 

Sau khi kết thúc lớp học tập trung được tổ chức tại Hà Nội, Trường sẽ tiếp tục tổ chức 01 lớp học trực tuyến cho các đối tượng học viên thuộc các đơn vị KTNN khu vực vào ngày 10/9/2020.

 
Nguyễn Diệu Thúy

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG