ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Họp Hội đồng thẩm định tài liệu bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên chính

Chiều ngày 23/10/2020, KTNN đã tổ chức Họp Hội đồng thẩm định tài liệu bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên chính, GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng KTNN chủ trì buổi  thẩm định.

Chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên chính được thiết kế gồm 9 chuyên đề: Phân tích báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; Phân tích, đánh giá chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và nợ công; Phân tích, đánh giá chính sách đầu tư công; Đảm bảo chất lượng kiểm toán và Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; Nội dung, phương pháp tổ chức quản lý hoạt động Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán; Tổ chức kiểm toán chuyên đề; Lập, thẩm định kế hoạch kiểm toán và báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán; Xây dựng Kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán viên chính.

Tổng thời gian đào tạo của Chương trình là 192 tiết. Đối tượng được đào tạo là những công chức làm công tác kiểm toán đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm toán viên, công chức từ ngành khác mới được tiếp nhận về KTNN làm công tác kiểm toán hoặc công chức, viên chức khác trong Ngành có nhu cầu chuyển sang ngạch kiểm toán viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên và các đối tượng khác cần bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán theo quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Mục đích của Chương trình nhằm trang bị cho học viên có đủ kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong hoạt động kiểm toán và kiến thức, kỹ năng chuyên môn kiểm toán nâng cao để  các học viên vận dụng vào hoạt động quản lý điều hành tổ kiểm toán, đoàn kiểm toán cũng như thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của kiểm toán viên chính.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng thẩm định đã đóng góp ý kiến  vào các chuyên đề để Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện Chương trình.

 

Phát biểu kết luận tại buổi nghiệm thu, GS.TS Đoàn Xuân Tiên – Phó Tổng KTNN đánh giá cao sự cố gắng của Ban soạn thảo và đề nghị các thành viên Ban soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến của các thành viên trong Hộ đồng để hoàn thiện chương trình có chất lượng tốt nhất.  Bên cạnh đó, Ban soạn thảo cần viết  Chương trình ngắn gọn, súc tích hơn; tài liệu cần tránh lạc hậu và phải tham chiếu với các văn bản để để đảm bảo tính khoa học.

 

Chương trình đã được Hội đồng đồng đồng ý thông qua để đưa vào giảng dạy, đào tạo cho cán bộ, KTV chính trong Ngành.

Đăng Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG