ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Chi bộ Đào tạo tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 29/10/2020, Chi bộ Đào tạo Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán (Trường) đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho đoàn viên ưu tú Nguyễn Thị Thu Trung. Tham dự buổi Lễ kết nạp Đảng viên có đồng chí Lê Minh Nam, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trường, đại diện Chi đoàn Thanh niên Trường và toàn thể các đảng viên của Chi bộ Đào tạo.

Trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu và được sự quan tâm, giúp đỡ của các đảng viên trong Chi bộ, Chi đoàn Đoàn Thanh niên Trường, đồng chí Nguyễn Thị Thu Trung đã nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 

Tại Lễ kết nạp, thay mặt Chi ủy Chi bộ Đào tạo, đồng chí Trần Quang Huy, Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp Đảng viên của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Trung.

 

Đứng trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới Nguyễn Thị Thu Trung đã đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam, góp một phần sức mình vào thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Trường cũng như của KTNN.

 

Phát biểu tại buổi Lễ kết nạp, đồng chí Lê Minh Nam, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trường đề nghị Chi bộ Đào tạo tiếp tục quan tâm, hướng dẫn để đảng viên mới Nguyễn Thị Thu Trung tiếp tục rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức, phấn đấu thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và nhiệm vụ của người Đảng viên.

 

  Đăng Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG