ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Họp Ban xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu Bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cao cấp

Sáng ngày 10/11/2020, Trường ĐT& BD nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức họp Ban xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên (KTV) cao cấp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên, Trưởng Ban chủ trì buổi làm việc. 

Tại buổi họp, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Lê Minh Nam cho biết tài liệu bồi dưỡng ngạch KTV cao cấp được xây dựng nhằm khắc phục một số nội dung không còn phù hợp, trùng lắp của tài liệu bồi dưỡng ngạch KTV cao cấp hiện thời được ban hành từ năm 2010; xây dựng các nội dung phù hợp với thực tiễn và chiến lược phát triển của Ngành. Qua việc rà soát lại chương trình, một số chuyên đề cần được chỉnh sửa nhằm đảm bảo đầy đủ kết cấu mỗi chuyên đề, đảm bảo mã hóa các đề mục thống nhất. Một số chuyên đề có dung lượng lớn sẽ được lược bớt những kiến thức không trọng tâm.

Tài liệu được xây dựng với mục tiêu cập nhật, nâng cao kiến thức về kiểm toán nhà nước; các kỹ năng chuyên môn và quản lý phù hợp, nhằm nâng cao năng lực, trình độ thực thi nhiệm vụ kiểm toán, đáp ứng tiêu chuẩn của KTV cao cấp và yêu cầu phát triển của KTNN.

Theo dự kiến, tài liệu đào tạo bao gồm 10 chuyên đề với tổng thời gian đào tạo là 152 tiết, trong đó đào tạo tập trung trên lớp với thời lượng 112 tiết; hướng dẫn, viết đề án và bảo vệ đề án 40 tiết.

 

Các chuyên đề bao gồm: Địa vị pháp lý, vai trò, tổ chức và hoạt động của Cơ quan Kiểm toán tối cao; Hệ thống chính trị và vị trí của KTNN trong mối quan hệ với các tổ chức thuộc hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế và vận dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN; Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và vai trò của KTNN; Quản lý tài chính công, tài sản công và vai trò của KTNN; Xây dựng và quản trị chiến lược phát triển KTNN; Tổ chức triển khai và ứng dụng công nghệ trong hoạt động KTNN; Xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch công tác và kế hoạch kiểm toán năm; Tổ chức, quản lý và kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán của KTNN; Tổ chức và quản lý kiểm toán theo lĩnh vực và loại hình kiểm toán.

               

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên, Trưởng Ban soạn thảo yêu cầu các chủ trì biên soạn các chuyên đề tiếp tục rà soát, chỉnh sửa các chuyên đề đảm bảo bám sát đề cương đã được ban hành. Rà soát kết cấu các chuyên đề đảm bảo đầy đủ: Mô tả vắn tắt nội dung chuyên đề; Mục đích chuyên đề; Danh mục tài liệu tham khảo; Nội dung chuyên đề. “Nội dung các chuyên đề cần xây dựng đảm bảo hàm lượng khoa học, có giá trị lâu dài.

Trưởng Ban soạn thảo cũng yêu cầu các thành viên chủ trì biên soạn tài liệu cần rà soát  gửi Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán biên tập lại, đảm bảo tài liệu được hoàn thành để phục vụ khóa đào tạo KTV cao cấp vào đầu tháng 12/2020. Do việc hoàn thiện tài liệu sẽ tiếp tục được thực hiện trong quá trình giảng dạy, vì vậy, Trưởng Ban soạn thảo yêu cầu các thành viên chủ trì biên soạn tài liệu sẽ trực tiếp tham gia đào tạo khóa đào tạo tháng 12/2020 để hoàn thiện và nghiệm thu tài liệu đào tạo vào tháng 1/2021./.

Đăng Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG