ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Hoàn thành việc thẩm định đề cương, thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021

Thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ năm 2021, Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức thẩm định đề cương, thuyết minh của các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021. Hội đồng Khoa học chia thành 4 tổ thẩm định, tiến hành thẩm định nội dung chuyên môn, năng lực nghiên cứu và tài chính của các đề tài theo quy định của Nhà nước. ThS Lê Minh Nam, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì các buổi thẩm định.

Có 24 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở được đăng ký thực hiện trong năm 2021, tập trung vào các lĩnh vực chính mà Kiểm toán nhà nước tiến hành trong thời gian tới như kiểm toán môi trường, kiểm toán hoạt động, kiểm toán đầu tư, kiểm toán ngân sách... sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các kiểm toán viên trong thực tiễn kiểm toán.

 

Tại các buổi thẩm định, các ban đề tài trình bày nội dung chính của đề cương, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, đặc biệt là thuyết minh sản phẩm đầu ra của đề tài. Các thành viên tổ thẩm định đã đưa ra những góp ý, chủ yếu tập trung vào mục tiêu nghiên cứu và sản phẩm nghiên cứu, để các Ban đề tài chỉnh sửa, bổ sung trước khi chính thức ban hành kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021 của KTNN.. Các ban đề tài có thời gian 18 tháng để hoàn thiện sản phẩm sau khi ban hành quyết định nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021. Các sản phẩm nghiên cứu gồm: Báo cáo kết quả nghiên cứu, tóm tắt kết quả nghiên cứu, báo cáo ứng dụng đề tài và 01 bài báo khoa học được đăng tải trên Tạp chí khoa học có uy tín.

 
Một số hình ảnh của các ban đề tài tại các buổi thẩm định:
 
 
 
 

 

 

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG