ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước và vai trò của KTNN

Sáng 24/11/2020, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) phối hợp với Hiệp hội Kiểm toán và Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước và vai trò của KTNN”. Tới dự Hội thảo có đại biểu đại diện cho các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; các trường Đại học, Viện nghiên cứu; các chuyên gia, nhà khoa học; các Tập đoàn, Tổng công ty; công ty kiểm toán độc lập, các tổ chức, hội nghề nghiệp kiểm toán, kế toán; đại diện lãnh đạo các đơn vị và công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc.

GS,TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; ông Lê Minh Nam - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; ông Vũ Đức Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết trong những năm qua, việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và thoái vốn nhà nước triển khai còn chậm; quá trình cổ phần hóa còn có nhiều vấn đề tiêu cực, làm thất thoát vốn, tài sản Nhà nước.

 

Từ năm 2017 đến nay, KTNN đã thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2016-2020 của 16 DNNN. Kết quả kiểm toán cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, làm ảnh hưởng đến giá trị phần vốn của Nhà nước, đặc biệt là những sai sót trong xác định chi phí thương hiệu, lợi thế kinh doanh, hàng tồn kho, định giá tài sản cố định, dự án, công trình đã hoàn thành chưa quyết toán, chi phí trả trước dài hạn, giá trị các khoản đầu tư tài chính, giá trị quyền sử dụng đất... KTNN đã xác định giá trị thực tế vốn nhà nước theo phương pháp tài sản tăng 15.447,68 tỷ đồng.

 

                              

 

Cũng trong thời gian này, KTNN đã kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần tại 45 DNNN. Hầu hết các đơn vị được kiểm toán đối chiếu, xác nhận công nợ phải thu, phải trả chưa đầy đủ; một số đơn vị chậm bàn giao tài sản, đất đai theo phương án cổ phần hóa; sử dụng đất không đúng mục đích; một số đơn vị xác định nợ phải trả không chính xác. UBND một số tỉnh, thành phố chưa có ý kiến, chậm có ý kiến hoặc chưa phê duyệt phương án sử dụng đất, giá đất; một số đơn vị chậm phê duyệt quyết toán tài chính, quyết toán số tiền thu cổ phần hóa. Kết quả kiểm toán xác định tăng giá trị thực tế vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần tăng 1.576,96 tỷ đồng.

 

Kết quả kiểm toán tại các DNNN cho thấy, việc xử lý các vấn đề tài chính trước khi cổ phần hóa và định giá doanh nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là việc lựa chọn phương pháp định giá, xác định giá trị thương hiệu, lợi thế kinh doanh, giá trị các khoản đầu tư tài chính, giá trị quyền sử dụng đất, tài sản cố định, dự án, công trình đã hoàn thành chưa quyết toán... Ngoài ra, KTNN cũng đã có nhiều kiến nghị về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả đối với công tác cơ cấu, đổi mới, sắp xếp DNNN.

 

Hội thảo đã thu hút được các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế uy tín như: ông Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng ban, Ban Chỉ đạo đổi mới và cải cách doanh nghiệp; Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh; TS. Nguyễn Minh Phong, Phó Vụ trưởng, Phó Ban tuyên truyền lý luận , Báo Nhân dân; PGS.TS Trương Thị Hồng Hà, Phó Vụ trưởng, Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương…,tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề về thực trạng công tác cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp DNNN và những ảnh hưởng của tình trạng cổ phần hóa chậm, xác định không đúng đắn giá trị DNNN dẫn đến tình trạng “lợi ích nhóm”, suy giảm lòng tin, gây thất thoát lãng phí, giảm năng lực phát triển doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của quốc gia; chỉ ra các điểm bất cập trong cơ chế, chính sách, khung khổ pháp lý hiện nay liên quan đến quá trình cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả của DNNN, đặc biệt là các phương pháp xác định giá trị DNNN trước cổ phần hóa liên quan đến quyền sử dụng đất, các ước tính kế toán, lợi thế thương mại, giá trị thương hiệu…

 

Hội thảo cũng đã tập trung làm rõ vai trò của KTNN trong công tác kiểm toán về xác định giá trị DNNN trước cổ phần hóa, góp phần làm minh bạch, bền vững nền tài chính quốc gia. Đồng thời chia sẻ các bài học, kinh nghiệm quốc tế về công tác đổi mới, cơ cấu lại DNNN và vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao trong lĩnh vực này, cũng như tập trung làm rõ các vướng mắc, bất cập đối với cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa KTNN và các cơ quan quản lý nhà nước.

 

 

Đăng Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG