ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
82 học viên được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên chính

Sáng ngày 14/12/2020, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên (KTV) chính. Tới dự Lễ khai giảng có  ông Lê Minh Nam- Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán và 82 học viên là các Kiểm toán viên thuộc các đơn vị trong Ngành.

Tại khóa học này, các học viên sẽ được học 9 chuyên đề, phân thành 02 hợp phần, với tổng thời gian đào tạo trên lớp là 144 tiết, bao gồm một số nội dung chính sau: Phân tích báo cáo quyết toán NSNN; Phân tích, đánh giá chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và nợ công; Phân tích, đánh giá chính sách đầu tư công; Đảm bảo chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN... Các chuyên đề sẽ mang đến cho các học viên các kiến thức, kỹ năng chuyên môn kiểm toán nâng cao và tương đối phức tạp để vận dụng vào công tác kiểm toán của KTV chính cũng như hoạt động quản lý, điều hành Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán...

 
Giám đốc Trường Lê Minh Nam phát biểu tại buổi khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng khóa đào tạo, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Lê Minh Nam cho biết: Tài liệu đào tạo của khóa học đã được biên soạn theo hướng sửa đổi, bổ sung, cập nhật cho phù hợp với các thay đổi của các văn bản pháp quy, văn bản quản lý, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan và hoạt động thực tiễn của KTNN nhằm mang đến cho các học viên các kiến thức, kinh nghiệm hữu ích cho quá trình triển khai nhiệm vụ. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đề nghị các học viên trong quá trình đào tạo tích cực tham gia trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế và thực hiện nghiêm túc nội quy lớp học để khóa đào tạo đạt hiệu quả và mục tiêu đề ra.

Khóa học diễn ra từ 14/12/2020 đến 12/01/2021./.

KH

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG