ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học của Kiểm toán nhà nước

Sáng 19/1/2021, Hội đồng khoa học Kiểm toán  nhà nước nhiệm kỳ IX (2020-2030) họp thảo luận về các nhiệm vụ trong năm 2021. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa – Chủ tịch Hội đồng khoa học Kiểm toán  nhà nước chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo về dự kiến một số nhiệm vụ chủ yếu của công tác nghiên cứu khoa học, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Lê Minh Nam cho biết, trong năm 2021 các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học dự kiến gồm: Tổ chức thẩm định và nghiệm thu 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019 chuyển nghiệm thu và quyết toán sang năm 2021; Triển khai nghiên cứu giai đoạn 02 của 16 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2020; giai đoạn 02 của 19 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020; giai đoạn 1 của 19 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2021; giai đoạn 2 của 24 đề tại cấp cơ sở năm 2021. Ngoài ra một số nhiệm vụ khác: Hoạt động thông tin khoa học; Hội thảo và tọa đàm khoa học; Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ; quản lý khoa học và hỗ trợ hoạt động khoa học công nghệ. 

 

Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán cũng cho biết, để triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng, dự kiến phân các thành viên Hội đồng thành 04 tổ/ban chuyên môn gồm: Tổ hoạt động chung của Kiểm toán  nhà nước gồm 7 thành viên do Ths. Doãn Anh Thơ – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước làm Tổ trưởng; Tổ Ngân sách Nhà nước gồm 9 thành viên, do TS. Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước làm Tổ trưởng; Tổ Doanh nghiệp và Ngân hàng gồm 5 thành viên, do GS. TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học làm Tổ trưởng; Tổ Đầu tư – Dự án gồm 6 thành viên do Ths. Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước làm Tổ trưởng.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự kiến phân Tổ chuyên môn trong Hội đồng khoa học; đồng thời tập trung thảo luận, đề xuất nhiều nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng khoa học, như: Tăng cường nghiên cứu về vấn đề tài nguyên, môi trường;  bổ sung thành viên có năng lực, trình độ cao bên ngoài ngành tham gia Hội đồng, tham gia các đề tài nghiên cứu... Nghiên cứu tổ chức hội thảo, tọa đàm về kiểm toán hoạt động và một số chủ đề như quy hoạch thủy điện, quy hoạch đô thị...

 

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa – Chủ tịch Hội đồng khoa học cho rằng, năm 2021 trong bối cảnh Kiểm toán  nhà nước xây dựng và hoàn thiện đề án nâng cấp Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thành Học viện Kiểm toán, đặt ra cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Kiểm toán  nhà nước nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức. Vì vậy “Các thành viên Hội đồng khoa học của Kiểm toán  nhà nước cần tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia các nhiệm vụ đã được phân công nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Kiểm toán  nhà nước” – Chủ tịch Hội đồng khoa học nhấn mạnh.

 

Theo Chủ tịch Hội đồng, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nói chung và hoạt động nghiên cứu khoa học nói riêng, việc thành lập các Tổ chuyên môn thuộc Hội đồng là cần thiết. Đặc biệt, Hội đồng sẽ tăng cường siết chặt kỷ luật, có quy chế để nâng cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng. Đối với các đề tài nghiên cứu, Hội đồng cũng sẽ có quy chế để siết chặt quản lý cũng tăng trách nhiệm của các thành viên Ban đề tài, từ đó nâng cao chất lượng của đề tài nghiên cứu.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG