ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng Lớp bồi dưỡng Kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 3

Sáng 01/3/2021, tại trụ sở KTNN 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp độ 3). Tới dự Lễ khai giảng có ông Lê Minh Nam - Giám đốc Trường và 35 học viên thuộc các KTNN Khu vực và KTNN chuyên ngành của KTNN.

Tại khóa học này, các học viên được học 04 chuyên đề: Chuyên đề 1 - Kỹ năng phân tích kiểm toán dự án đầu tư trong việc lập Biên bản kiểm toán và Báo cáo kiểm toán; Chuyên đề 2 - Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của dự án đầu tư xây dựng công trình; Chuyên đề 3 - Kỹ năng kiểm toán chuyên sâu Báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; Chuyên đề 4  Phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro thuộc lĩnh vực DAĐTXDCT.

 
Ông Lê Minh Nam- Giám đốc Trường phát biểu chỉ đạo lớp học

 

Phát biểu khai giảng Lớp học, ông Lê Minh Nam - Giám đốc Trường cho biết: Lớp học được tổ chức nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ kiểm toán cho các công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình có nhiều năm kinh nghiệm trong Ngành, qua đó nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình của KTNN trong tình hình mới.  

Để khoá học đạt kết quả cao, Giám đốc Trường đề nghị cán bộ phụ trách lớp, các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học, các giảng viên bằng vốn kiến thức của mình tích cực chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm với các học viên để các học viên vận dụng tốt kiến thức vào thực tiễn công việc kiểm toán.

Lớp học diễn ra từ ngày 01/3 đến 06/3/2021. Cùng  ngày, Phó Giám đốc  Trường Lăng Trịnh Mai Hương cũng đã tới dự và phát biểu khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 1; Chi nhánh Đào tạo Cửa Lò triển khai Lớp Bồi dưỡng chuyên môn ngạch KTV cấp độ 2 theo kế hoạch.                                                                                                                                        
                                                                                  

                                                                                                      KH

 

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG