ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Tổ trưởng Tổ kiểm toán

Sáng ngày 9/3/2021, Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Tổ trưởng Tổ kiểm toán, tới dự Lễ khai giảng có ông Lê Minh Nam - Giám đốc Trường, ông Vũ Thanh Hải – Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các học viên theo Quyết định.

Nội dung chương trình học bao gồm các chuyên đề: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán; Kỹ năng hướng dẫn, chỉ đạo nghề nghiệp cho KTVNN;  Kỹ năng định hướng và kiểm soát tuân thủ đạo đức đức nghề nghiệp của KTVNN; Kinh nghiệm  về việc vận dụng các kỹ năng mềm trong thực tiễn xử lý công việc của Tổ trưởng Tổ  kiểm toán gắn với các mối quan hệ…

Phát biểu khai mạc Lớp học ông Lê Minh Nam - Giám đốc Trường đề nghị các học viên chấp hành tốt nội quy Lớp học, các giảng viên bằng vốn kiến thức của mình tích cực trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm để các học viên lĩnh hội được nhiều kiến thức quý báu phục vụ tốt cho công tác kiểm toán.

Lớp học diễn ra từ ngày 9/3-11/3/2021.

Tùng Lâm

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG