ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng quy trình tổ chức hội thảo khoa học của Kiểm toán nhà nước”

Thực hiện Quyết của Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020, chiều 07/7/2021 Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng quy trình tổ chức hội thảo khoa học của Kiểm toán nhà nước” do ThS Trần Văn Thắng và ThS Phạm Thu Hiền (Trường) làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do ThS Lê Minh Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước làm chủ tịch.

Những năm vừa qua, tổ chức các Hội thảo khoa học là một trong những nội dung được đẩy mạnh và là điểm sáng trong hoạt động khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế trong công tác tổ chức các hội thảo khoa học như việc lựa chọn, đề xuất các chủ đề để tổ chức hội thảo thiết thực, có giá trị trong thực tiễn phục vụ cho hoạt động kiểm toán; Các hội thảo cần tăng cường thu hút được sự tham dự của các tổ chức cá nhân đặc biệt là sự tham gia của các nhà khoa học, các chuyên gia có chuyên môn sâu về tổ chức hội thảo… Thực tiễn thời gian qua cho thấy, Kiểm toán nhà nước chưa có quy trình tổ chức các Hội thảo khoa học và mỗi cá nhân có kiến thức, kỹ năng khác nhau dẫn đến việc tổ chức triển khai khác nhau. Vì vậy, để thống nhất và chuẩn hóa công tác tổ chức các hội thảo khoa học của Kiểm toán nhà nước cần phải xây dựng một quy trình để giúp công tác tổ chức hội thảo khoa học được triển khai một cách thống nhất theo các bước, quy trình khoa học... Ngoài ra, quy trình cũng giúp cho các cấp quản lý kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc thực hiện.

Trước những thực tiễn đó, Ban đề tài đã nghiên cứu và đưa ra quy trình tổ chức hội thảo khoa học nhằm chuẩn hóa công tác tổ chức hội thảo khoa học thống nhất các bước, từ chuẩn bị triển khai đến tổ chức thực hiện các hội thảo khoa học của Kiểm toán nhà nước.

Theo Ban đề tài, muốn tổ chức hội thảo thành công thì phải có quy trình nhằm chuẩn hóa công tác tổ chức hội thảo khoa học thống nhất các bước, từ chuẩn bị triển khai đến tổ chức thực hiện. Qua tìm hiểu của Ban đề tài thì Kiểm toán nhà nước chưa xây dựng quy trình tổ chức hội thảo khoa học để công bố một cách chính thức. Ban đề tài do đó đã đưa ra quy trình gồm 3 bước: Chuẩn bị, thực hiện và công tác tổng kết hội thảo.

Nhận xét về đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đề tài đã hệ thống một số vân đề chung về hội thảo khoa học, phân biệt được sự khác nhau giữa hội thảo, tọa đàm và hội nghị. Đề tài cũng đã làm rõ một số nội dung về yêu cầu, nguyên tắc, đặc điểm, vai trò của tổ chức hội thảo. Đề tài đã thống kê và đánh giá những mặt làm được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong công tác tổ chức hội thảo của Kiểm toán nhà nước, qua đó rút ra những điểm cần lưu ý trong tổ chức hội thảo của Kiểm toán nhà nước. Trên cơ sở phân tích thực trạng, đề tài đã đề xuất nội dung quy trình tổ chức hội thảo khoa học của Kiểm toán nhà nước từ khâu chuẩn bị, tổ chức và kết thúc đánh giá hội thảo.

Để đề tài hoàn thiện hơn, Hội đồng đề nghị Ban chủ nhiệm bổ sung nội dung về vai trò, ý nghĩa của quy trình tổ chức hội thảo; đánh giá thực trạng thực hiện và bổ sung kinh nghiệm tổ chức hội thảo của các cơ quan, tổ chức và các trường Đại học; sơ đồ hóa quy trình tổ chức hội thảo... từ đó xây dựng thành quy trình hướng hướng để gửi cho các đơn vị thảm khảo.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại xuất sắc.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG