ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Nghiệm thu chương trình Bồi dưỡng kiểm soát chất lượng kiểm toán

Sáng 23/8/2021, Hội đồng nghiệm thu của Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Chương trình Bồi dưỡng kiểm soát chất lượng kiểm toán do Ths. Vũ Duy Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán làm Trưởng ban biên soạn. Hội đồng do ThS Ngô Minh Kiểm, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán làm Chủ tịch.

Chương trình Bồi dưỡng kiểm soát chất lượng kiểm toán (Chương trình) được xây dựng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức chung về kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT); Hướng dẫn cách thức tổ chức hoạt động KSCLKT đối với từng cấp độ kiểm soát; Một số kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động KSCLKT để học viên vận dụng thực hiện công tác KSCLKT phù hợp với các cấp độ. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là Kiểm toán viên, công chức của các KTNN chuyên ngành, khu vực và các đơn vị tham mưu làm công tác KSCLKT.

 

Với thời lượng dự kiến là 20 tiết tập trung bồi dưỡng và 4 tiết ôn tập, Chương trình được xây dựng với 5 chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về KSCLKT; Nội dung, phương pháp KSCLKT; Các cấp độ KSCLKT; Hồ sơ KSCLKT; Thực trạng công tác KSCLKT của KTNN, kinh nghiệm tổ chức KSCLKT.

 

Nhận xét về Chương trình, các thành viên Hội đồng thẩm định cho rằng, nội dung Chương trình được biên soạn cơ bản cập nhật theo Quy chế KSCLKT mới ban hành; đã khái quát hóa được các vấn đề liên quan đến KSCLKT. Vì vậy, Chương trình có giá trị ứng dụng trong thực tế công tác KSCLKT của KTNN, góp phần nâng cao chất lượng công tác KSCLKT của toàn hệ thống.

 

Để hoàn thiện Chương trình, các thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị Ban biên soạn nên xác định các đối tượng chính sẽ tham gia vào Chương trình, nhằm xác định trọng tâm đào tạo. Trong quá trình đào tạo cũng cần tránh hiện tượng giới thiệu lại các nội dung của Quy chế KSCLKT đã được ban hành, cần tập trung nhiều hơn vào phần chia sẻ kinh nghiệm, các bài học rút ra để nâng cao chất lượng công tác KSCLKT. Nội dung Chương trình cũng nên xây dựng cụ thể hơn nữa, đảm bảo sự tương đồng giữa các hạng mục đưa ra.

 

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban biên soạn tiếp thu ý kiến các thành viên Hội đồng nghiệm thu để hoàn thiện Chương trình. Các chuyên đề quan trọng cần được xây dựng nội dung rõ ràng giúp các học viên hiểu rõ mục đích, phạm vi, quyền hạn và tổ chức KSCLKT đối với 3 cấp độ kiểm soát; cần phân tích rõ thực trạng cũng như kinh nghiệm tổ chức công tác KSCLKT của các cấp thực hiện. Ngoài ra, các giảng viên trong quá trình giảng dạy cần căn cứ vào đối tượng học viên cụ thể để điều chỉnh các nội dung đào tạo cho phù hợp.

 

Chương trình được Hội đồng thẩm định đánh giá đạt yêu cầu đề ra./.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG