ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN HOẠT ĐỘNG
Họp Ban chỉ đạo Đề án nâng cấp Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thành Học viện Kiểm toán

Thực hiện Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ soạn thảo Đề án nâng cấp Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thành Học viện Kiểm toán, phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo được tổ chức ngày 22/10/2021 do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung - Trưởng Ban chủ trì.

Theo đó, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đưa Học viện Kiểm toán vào quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và sư phạm giai đoạn 2021 – 2030; chỉ đạo Tổ soạn thảo xây dựng Đề án nâng cấp Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thành Học viện Kiểm toán theo Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021 – 2030), báo cáo Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt.

Tại phiên họp đầu tiên, các thành viên Ban chỉ đạo đã trao đổi, thống nhất dự kiến phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo, Tổ soạn thảo cũng như thảo luận cụ thể về các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo, tổ soạn thảo có nhiệm vụ thực hiện các công việc theo lộ trình đảm bảo đến cuối năm 2024 trình cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động Học viện.

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG