ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Nghiệm thu hệ thống Ngân hàng bài tập, câu hỏi trắc nghiệm “Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 2

Ngày 19/10/2021, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước (KTNN) do ThS. Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường Đào tạo & Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch đã họp thẩm định (HĐTĐ) hệ thống Ngân hàng bài tập, câu hỏi trắc nghiệm “Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 2”.

Tại buổi họp, ThS. Nguyễn Giang Sơn, Phó Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành VI - chủ trì biên soạn hệ thống câu hỏi đã báo cáo khái quát quá trình tổ chức biên soạn và những nội dung cơ bản của hệ thống ngân hàng bài tập, câu hỏi trắc nghiệm.

Nhận xét về tài liệu, các thành viên Hội đồng thẩm định cho rằng Hệ thống ngân hàng câu hỏi bám sát Tài liệu bồi dưỡng và CMKT, sát với thực tế của hoạt động kiểm toán, số lượng lớn, nội dung phong phú. Hệ thống ngân hàng câu hỏi có tính khoa học, được xây dựng trên cơ sở các mức độ tiếp thu bài giảng, nghiên cứu và vận dụng của học viên. Các câu hỏi trắc nghiệm đã bao gồm các mức độ từ dễ, trung bình đến khó. Câu hỏi và các câu trả lời tương đối phù hợp, logic. Hệ thống câu hỏi giúp học viên vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tế, nâng cao năng lực chuyên môn và có giá trị ứng dụng trong việc giảng dạy và phục vụ kiểm tra cuối khóa đối với Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 2 của KTNN. KTNN có thể tham khảo, sử dụng Hệ thống ngân hàng câu hỏi này để phục vụ việc xây dựng ngân hàng câu hỏi liên quan đến chuyên môn kiểm toán.

Để hoàn thiện bộ câu hỏi, các thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị Ban biên soạn tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, cụ thể: Tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa đáp án của các câu hỏi trắc nghiệm; Điều chỉnh phương án trả lời của một số câu hỏi trắc nghiệm do nhầm lẫn trong quá trình biên tập; Biên tập các câu hỏi, rà soát lỗi soạn thảo; Bổ sung thêm một số gợi ý trong đáp án của câu hỏi thảo luận; Bổ sung thêm thông tin đối với một số câu hỏi tình huống thực tiễn.

Ngân hàng bài tập, câu hỏi trắc nghiệm “Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 2 đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Kết luận buổi nghiệm thu, ThS. Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường Đào tạo & Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đánh giá cao nỗ lực, kết quả làm việc của Ban biên soạn. Đề nghị Ban biên soạn tiếp thu có chọn lọc ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; chỉnh sửa câu từ và rà soát các lỗi chính tả; chỉnh sửa mức độ Dễ - Trung bình - Khó theo ý kiến Hội đồng; điều chỉnh các lỗi về số học, điều chỉnh một số thuật ngữ cho phù hợp. Cùng với đó, rà soát, chỉnh sửa lại đáp án các câu hỏi trắc nghiệm; bổ sung một số gợi ý đáp án của các câu hỏi thảo luận, bài tập tình huống; bổ sung thêm một số thông tin trong câu hỏi tình huống để học viên có căn cứ phân tích, bình luận./.
 
(Theo website KTNN)
 

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG