ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN HOẠT ĐỘNG
Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh đến thăm và chúc mừng Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; chúc mừng đội ngũ giảng viên kiêm chức của Kiểm toán nhà nước. Cùng đến thăm và chúc mừng Trường có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung.

Báo cáo với Tổng Kiểm toán nhà nước, ông Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường, cho biết: Với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo KTNN, công tác phối hợp của các đơn vị trong toàn Ngành, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Trường thời gian qua đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, góp phần vào việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển KTNN và các yêu cầu thực tiễn của hoạt động kiểm toán. 

 

Đến hết tháng 11/2021, Trường đã hoàn thành 30/39 lớp học theo kế hoạch đào tạo của KTNN năm 2021 với khoảng 1.000 lượt học viên. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, Trường đã phối hợp với Trung tâm Tin học triển khai 13 lớp đào tạo trực tuyến. Nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng đã từng bước được hoàn thiện và ngày càng đi vào chuyên nghiệp. Hiện nay, Trường đã hình thành được đội ngũ giảng viên gồm 03 giảng viên cơ hữu và 69 giảng viên kiêm chức. Dự kiến, đến hết năm 2021, Trường sẽ hoàn thành xây dựng 01 chương trình đào tạo, 02 đề cương giáo trình, 08 bộ câu hỏi và 03 bộ tài liệu kinh nghiệm quốc tế. Các tài liệu này phục vụ giảng dạy và thi cho giai đoạn hiện nay, đồng thời tiệm cận định hướng đào tạo theo mô hình Học viện Kiểm toán trong tương lai.

Trong năm 2021, Trường cũng chủ trì quản lý 95 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 41 đề tài cấp bộ và 54 đề tài cấp cơ sở. Nhiều đề tài sau khi nghiệm thu được ứng dụng trực tiếp, phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo, xây dựng chuẩn mực, quy trình, hướng dẫn của Ngành. Bên cạnh đó, Trường còn được giao tổ chức triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia “Hoàn thiện pháp luật KTNN nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam” do Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh làm chủ nhiệm đề tài.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Trường trong giai đoạn tới, Giám đốc Trần Kim Lộc cho biết, Trường đang tích cực triển khai các thủ tục để nâng cấp thành Học viện Kiểm toán; phấn đấu đến năm 2024 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương và quyết định thành lập Học viện. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, điều hành của Trường đảm bảo đầy đủ, đồng bộ.

Về nguồn nhân lực, Trường sẽ tập trung bồi dưỡng đội ngũ giảng viên kiêm chức của KTNN và sử dụng tối đa lực lượng cán bộ có trình độ, kinh nghiệm tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tăng cường đội ngũ cộng tác viên là các nhà khoa học, cán bộ quản lý trong và ngoài ngành nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của Trường.

Bên cạnh đó, Trường triển khai đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động của Trường. Tăng cường ứng dụng các phần mềm của KTNN trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ; xây dựng, lắp đặt và vận hành hiệu quả hệ thống phòng học thông minh. 

 
Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo​
 

 

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh ghi nhận và biểu dương những thành tựu Trường đạt được trong thời gian qua, đồng thời gửi lời tri ân đến đội ngũ giảng viên kiêm chức và toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tổng Kiểm toán nhà nước chia sẻ: Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, kiểm toán viên luôn được lãnh đạo KTNN quan tâm, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Chiến lược phát triển KTNN. Trong thời gian tới, Trường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng một tập thể vững mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030).

Một trong những mục tiêu hàng đầu của KTNN trong giai đoạn tới là nâng cấp Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thành Học viện Kiểm toán. Vì vậy, tập thể lãnh đạo và cán bộ Trường cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng quy chế, vận hành hoạt động công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả để thực hiện thành công mục tiêu trên.

Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh: Trường cần có định hướng rõ ràng, chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực như đội ngũ giảng viên chất lượng cao, xây dựng bộ tài liệu hoàn chỉnh, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại… để hội tụ đủ điều kiện hướng tới mục tiêu thành lập Học viện Kiểm toán. Ban Cán sự đảng, lãnh đạo KTNN luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện để Trường hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Thay mặt cho tập thể công chức, viên chức và người lao động Trường, Giám đốc Trần Kim Lộc cảm ơn và bày tỏ mong muốn Trường sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo KTNN, sự ủng hộ, phối hợp của các đơn vị trong Ngành trong quá trình triển khai nhiệm vụ giai đoạn tới.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG