ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí – thực trạng và giải pháp
Nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia “Hoàn thiện phát luật kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam” do Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh làm chủ nhiệm, Ban đề tài đã tổ chức Tọa đàm “Hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng, láng phí – thực trạng và giải pháp” nhằm đánh giá thực trạng hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thời gian qua đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đánh giá thực trạng pháp luật kiểm toán nhà nước đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, từ đó rút ra những kết quả đạt được, những bất cấp, hạn chế để có kiến nghị bổ sung, chỉnh sửa hợp lý.

Tới dự buổi Tọa đàm có PGS,TS Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam; ThS Lê Minh Nam, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội; TS Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cùng các nhà nghiên cứu tới từ các cơ sở đào tạo, đại diện các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước. Tọa đàm do GS,TS Đoàn Xuân Tiên, nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, TS Lê Đình Thăng – Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành II và ThS Trần Kim Lộc – Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đồng chủ trì.

Phát huy vai trò của cơ quan tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giai đoạn 2009 – 2020, thông qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 493.891,5 tỷ đồng; trong đó số kiến nghị xử lý tài chính đã thực hiện là 310.999,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 71.9%. Bên cạnh đó, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 1.426 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý sai quy định hoặc không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn, kịp thời khắc phục lỗ hổng về cơ chế chính sách, tránh thất thoát, lãng phí, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia. Kiểm toán nhà nước đã chuyển nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý nhiều vụ việc theo quy định của pháp luật; cung cấp hàng trăm bộ hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động kiểm toán của KTNN trong phòng chống tham nhũng vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.

Trên tinh thần khoa học, thẳng thắn, cởi mở các đại biểu tham dự tọa đàm đã tập trung thảo luận làm rõ các vấn đề lý luận và tìm kiếm giải pháp khẳng định, nâng cao vị trí, vai trò của Kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Theo đó, các đại biểu đã tập trung phân tích và nhận định những nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Kiểm toán nhà nước, từ đó luận giải về những đổi mới cần thiết trong tổ chức thực hiện kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đánh giá thực trạng pháp luật kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, luận giải những bất cập của những quy định pháp luật kiểm toán nhà nước làm hạn chế vai trò phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Kiểm toán nhà nước và đề xuất hướng khắc phục; luận giải về mối quan hệ pháp lý giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan kiểm tra, kiểm soát việc quản lý tài chính, tài sản công trong phòng chống tham nhũng, lãng phí; từ đó đề xuất với Kiểm toán nhà nước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật kiểm toán nhà nước để cụ thể hóa Luật Kiểm toán nhà nước và các luật khác có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát huy vai trò, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG