ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 3

Sáng 13/12/2021, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 3 dành cho đối tượng là công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách nhà nước có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên và các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước cấp độ nâng cao. Tham gia khóa học, người học sẽ được trang bị những kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán ngân sách nhà nước; kỹ năng phân tích, đánh giá trong kiểm toán tại các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; kỹ năng phân tích, đánh giá trong kiểm toán ngân sách nhà nước và kỹ năng lập báo cáo kiểm toán ngân sách nhà nước thông qua 4 chuyên đề. Khóa học được tổ chức bằng hình thức trực tuyến thông qua phần mềm SAV meeting.

Sau 48 tiết học, học viên sẽ được trao đổi kinh nghiệm theo 4 chuyên đề:

Chuyên đề 1 - Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán ngân sách nhà nước cung cấp cho người học cách nhìn bao quát về khảo sát, lập hoạch kế kiểm toán NSNN cũng như những kỹ năng cần thiết trong quá trình triển khai thực hiện (chuyên đề không áp dụng cho kiểm toán BCQT NSNN). Chuyên đề 2 - Kỹ năng phân tích, đánh giá trong kiểm toán tại các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cung cấp cho học viên những kỹ năng phân tích trong kiểm toán từ khâu lập, giao và thực hiện dự toán đến khâu chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước do ngân sách cấp và các nguồn khác của đơn vị sử dụng NSNN; tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN; việc quản lý tiền mặt, tiền gửi, các khoản công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng; tình hình quản lý đất đai, trụ sở làm việc, quản lý tài sản, vật tư hàng hóa cũng như tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước... Chuyên đề 3 - Kỹ năng phân tích, đánh giá trong kiểm toán ngân sách nhà nước sẽ khái luận một số vấn đề về phân tích, đánh giá; xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phân tích NSNN trên các khía cạnh Thu NSNN, Chi NSNN và cân đối NSNN (trọng tâm là NSĐP cấp tỉnh) từ đó rút ra kết luận đánh giá về NSNN (trọng tâm là NSĐP cấp tỉnh). Chuyên đề 4 - Kỹ năng lập Báo cáo kiểm toán ngân sách nhà nước trang bị cho học viên mục đích, yêu cầu của lập BCKT NSNN; Căn cứ, nguyên tắc lập BCKT NSNN; Các bước lập BCKT và nội dung của BCKT NSNN; Một số hạn chế trong thực tiễn lập BCKT NSNN tại KTNN; Kinh nghiệm lập BCKT NSNN. Ngoài ra, tại khóa học, các học viên sẽ được trao đổi thêm về Phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro thuộc lĩnh vực NSNN.

Khóa học diễn ra từ ngày 13/12/2021 đến ngày 20/12/2021./.

                                                                      PV