ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN HOẠT ĐỘNG
Xây dựng Tạp chí Nghiên cứu Khoa học kiểm toán thành tạp chí khoa học uy tín, chất lượng cao
Sáng 31/12/2021, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học kiểm toán (Tạp chí) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Hội đồng biên tập năm 2022. Hội nghị do Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Hội đồng biên tập chủ trì với sự tham dự của các đồng chí ủy viên Hội đồng biên tập, các đồng chí Lãnh đạo Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán cùng toàn thể viên chức, phóng viên Tạp chí.

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học kiểm toán với chức năng thông tin những kết quả nghiên cứu khoa học trong nước, quốc tế về kiểm toán, kế toán, quản lý, sử dụng tài chính nhà nước và tài sản công; cung cấp thông tin khoa học về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nội bộ đối với các đơn vị, cơ quan nhà nước; đồng thời là kênh công bố các công trình nghiên cứu khoa học, phổ biến các kinh nghiệm thực tiễn của các nhà quản lý, nghiên cứu viên, kiểm toán viên trong quá trình phát triển và hoàn thiện khoa học kiểm toán. Trải qua gần 15 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí luôn thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, là tạp chí khoa học có uy tín trong lĩnh vực kế toán kiểm toán.

 

Hội đồng biên tập của Tạp chí được kiện toàn qua nhiều giai đoạn, hiện nay có 17 thành viên. Trong thời gian vừa qua, một số thành viên trong Hội đồng luôn tích cực tham gia công tác biên tập nội dung, có nhiều đóng góp nâng cao chất lượng ấn phẩm của Tạp chí; tuy nhiên, có một số thành viên vì những lý do khác nhau không có điều kiện tham gia hoạt động của Hội đồng và không biên tập nội dung cho Tạp chí. Bên cạnh đó, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phụ trách Trường, đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước cũng như Giám đốc Trường và Tổng biên tập Tạp chí đã có thay đổi. Vì vậy, cần kiện toàn thêm một bước nhân sự của Hội đồng biên tập cho phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn tới.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm, Tạp chí cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra giải pháp, phương hướng cho các năm tiếp theo. Theo đó, bám sát Kế hoạch hoạt động của Trường giai đoạn  2022 - 2024, trong giai đoạn tới, trước mắt là năm 2022, Tạp chí xác định phương hướng hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm như sau: “Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức ấn phẩm; xây dựng các chuyên đề bám sát các hoạt động chuyên môn của Kiểm toán nhà nước và các vấn đề có tính thời sự. Gia tăng số lượng và chất lượng phát hành mỗi số và tiến hành các thủ tục nâng điểm khoa học”.

Trong năm 2022, Tạp chí tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức ấn phẩm; thiết kế các chuyên trang, chuyên đề phù hợp với yêu cầu tuyên truyền các trọng tâm, trọng điểm về thông tin khoa học kiểm toán; Xây dựng các ấn phẩm đặc biệt vào các dịp lễ trong năm; Tiếp tục khai thác hiệu quả các bài viết từ các hội thảo, tọa đàm chuyên môn trong Ngành; bài viết từ các đề tài khoa học, nhất là các đề tài cấp bộ và cấp nhà nước. Khai thác có chọn lọc nguồn tư liệu từ các hội thảo khoa học về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán ngoài Ngành; Xây dựng kế hoạch nội dung cho từng kỳ Tạp chí, trong đó xác định rõ các chuyên đề theo hoạt động chuyên môn trọng tâm của Kiểm toán nhà nước và các vấn đề có tính thời sự để chủ động mời các chuyên gia cộng tác, tham gia bài viết; Phát triển mạnh mẽ đội ngũ cộng tác viên là các kiểm toán viên, giảng viên, chuyên gia trong và ngoài ngành am hiểu về lĩnh vực kế toán, kiểm toán và quản lý tài chính, tài sản công... Tạp chí tiếp tục kiện toàn Hội đồng biên tập phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn tới; tranh thủ trí tuệ, sự quan tâm của các thành viên Hội đồng biên tập trong triển khai công tác nội dung nhằm tăng cường chất lượng ấn phẩm, đáp ứng tốt nhất những yêu cầu, quy định về tiêu chuẩn xét nâng điểm công trình khoa học. Trong đó, bên cạnh việc mời thành viên Hội đồng biên tập tham gia biên tập, phản biện đối với các bài báo thì quan tâm tổ chức các hoạt động tham vấn, tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng biên tập trong triển khai nhiệm vụ, nâng cao chất lượng ấn phẩm.

 
 Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
 

Tại buổi làm việc, các ủy viên Hội đồng biên tập đã thẳng thắn trao đổi về những ưu điểm cũng như hạn chế của Tạp chí, từ đó chỉ ra những điểm cần khắc phục để nâng cao uy tín, chất lượng của Tạp chí. Phát biểu chỉ đạo trên cương vị Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Tạp chí trong thời gian vừa qua. Để nâng tầm tạp chí phù hợp với chiến lược xây dựng Học viện Kiểm toán trong tương lai, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Tạp chí cần tập trung nâng cao chất lượng nội dung và hình thức Tạp chí. Tạp chí cần xây dựng kế hoạch trung hạn gắn với kế hoạch trung hạn của trường, mở rộng đội ngũ cộng tác viên trong ngành, đảm bảo vận hành tạp chí hiệu quả. Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, Tạp chí cần sắp xếp chuyên mục phù hợp, mở rộng cách thức và góc độ tiếp cận vấn đề phù hợp nhằm hấp dẫn người đọc, giữ được hồn cốt của Tạp chí.  

Thay mặt cho lãnh đạo Trường, lãnh đạo Tạp chí, Giám đốc Trường Trần Kim Lộc cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước và hứa với Tổng Kiểm toán nhà nước Tạp chí sẽ luôn không ngừng nâng cao chất lượng Tạp chí, xây dựng uy tín cho Tạp chí và cho ngành Kiểm toán nhà nước.

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG