ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng lớp Kiểm toán viên chính năm 2022

Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-KTNN ngày 25 tháng 1 năm 2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước, sáng 9 tháng 2 năm 2022, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm toán (Trường) đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên chính (lớp 1 năm 2022). Lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của ông Hà Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trường cùng đại diện giảng viên và toàn thể học viên tham dự khóa học. Khóa học đồng thời cũng sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Khóa Bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên chính sẽ kéo dài từ ngày 9/2/2022 đến ngày 14/3/2022 dành cho những công chức làm công tác kiểm toán đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên; những công chức từ ngành khác mới được tiếp nhận về Kiểm toán nhà nước để làm công tác kiểm toán hoặc công chức, viên chức khác trong Kiểm toán nhà nước có nhu cầu chuyển sang ngạch kiểm toán viên chính; và các đối tượng khác cần bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán theo quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

 

Khóa học bao gồm 9 chuyên đề, phân thành 2 hợp phần, với tổng thời gian đào tạo trên lớp: 144 tiết. Hợp phần 1 gồm 3 chuyên đề, thời gian đào tạo trên lớp: 56 tiết; hợp phần 2 gồm 6 chuyên đề, thời gian đào tạo trên lớp: 88 tiết. Người học sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn kiểm toán nâng cao và tương đối phức tạp để vận dụng vào hoạt động quản lý điều hành tổ kiểm toán, đoàn kiểm toán như: Tổ chức quản lý hoạt động tổ kiểm toán và đoàn kiểm toán; Lập, thẩm định kế hoạch kiểm toán và báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán; Đảm bảo chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán; Tổ chức kiểm toán chuyên đề; Xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm… Cùng với đó, người học cũng sẽ được bồi dưỡng những kiến thức chuyên sâu để thực hiện việc phân tích báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, nợ công, chính sách đầu tư công… phục vụ công tác kiểm toán của Kiểm toán viên chính.

PV