ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Tập huấn đề cương kiểm toán việc thực hiện chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2015 - 2021

Sáng 11/3, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phối hợp với Kiểm toán nhà nước khu vực IV đã tổ chức Tập huấn Đề cương kiểm toán Chuyên đề việc thực hiện chính sách xã hội hóa theo Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2015-2021, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự Tập huấn gồm 94 học viên đến từ Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế, KTNN khu vực I (tại điểm cầu Hà Nội) và 12 KTNN khu vực tại các đầu cầu trực tuyến. Nội dung chuyên đề do KTNN khu vực IV chủ trì.

Khai giảng Lớp Tập huấn, ông Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán - nhấn mạnh, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng được sự phối hợp của các đơn vị trong toàn Ngành, Lớp Tập huấn vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Thay mặt lãnh đạo Trường, ông Lộc cảm ơn KTNN khu vực IV - đơn vị chủ trì - đã chuẩn bị rất công phu, chi tiết về nội dung tài liệu; đồng thời đề nghị học viên tham gia nghiêm túc, cũng như trao đổi, thảo luận thẳng thắn, cởi mở để Lớp Tập huấn đạt kết quả tốt.

Trình bày tóm tắt Đề cương, ông Đặng Văn Công - Trưởng phòng KTNN khu vực IV - cho biết, Chuyên đề kiểm toán nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa (XHH) trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề (GDDN) của các địa phương và các cơ sở thực hiện XHH.

Cuộc kiểm toán còn đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy trình nghiệp vụ trong công tác quản lý thực hiện chính sách khuyến khích XHH-GDDN của các địa phương.

Đồng thời, đánh giá việc tuân thủ pháp luật của cơ sở thực hiện XHH-GDDN đối với các hoạt động chủ yếu: Đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động (làm căn cứ xác định ưu đãi và nghĩa vụ về thuế, tiền thuê đất); thực hiện nghĩa vụ với NSNN; tuân thủ theo điều lệ hoạt động, bảo đảm các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, nhân lực, cơ sở vật chất (điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển XHH); thực hiện công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; công khai thu chi tài chính.

Cùng với đó, Chuyên đề cũng đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của việc quản lý thực hiện chính sách khuyến khích XHH-GDDN của các địa phương.

Thông qua kiểm toán, cuộc kiểm toán chỉ ra thiếu sót, sai phạm (nếu có); xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; chỉ ra các bất cập, tồn tại về cơ chế, chính sách đối với việc quản lý, thực hiện chính sách khuyến khích XHH-GDDN để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh, sửa đổi, bổ sung.

Về phạm vi kiểm toán, ông Công cho hay, đơn vị được kiểm toán tại các địa phương gồm: Cơ quan Thuế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường; thời kỳ được kiểm toán là giai đoạn 2015-2021 và các thời kỳ trước sau có liên quan.

Giới hạn kiểm toán: Không kiểm toán các nội dung đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán thực hiện trong giai đoạn 2015-2021. Đối với việc đối chiếu số liệu tại sở, ngành địa phương và cơ sở XHH-GDDN, chỉ thực hiện đối chiếu trên cơ sở thông tin, tài liệu, số liệu do đơn vị cung cấp, tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 155/QĐ-KTNN ngày 18/02/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quy định việc kiểm tra, đối chiếu tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN. Không xác minh hóa đơn, chứng từ; không kiểm tra hoạt động thực tế và không xác minh tại các đối tượng khác có liên quan.

Đối với nội dung kiểm toán, ông Công nêu rõ: Kiểm toán đánh giá việc tuân thủ quy định, tính hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện chính sách XHH-GDDN gồm: công tác quy hoạch, kế hoạch mạng lưới phát triển các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực GDDN; công tác tham mưu cấp phép DN hoạt động lĩnh vực GDDN; công tác ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực XHH-GDDN; việc chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố; việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án XHH lĩnh vực GDDN; việc tuân thủ các quy định về chính sách XHH đối với cơ sở thực hiện XHH hoạt động trong lĩnh vực GDDN.

Cùng với đó, kiểm toán công tác quản lý thu thuế, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ với NSNN của các cơ sở thực hiện XHH hoạt động trong lĩnh vực GDDN.

Về phương pháp kiểm toán: Căn cứ khảo sát thực tế tại các đơn vị được kiểm toán, Đoàn kiểm toán xây dựng Kế hoạch tổng quát và các Tổ Kiểm toán xây dựng Kế hoạch kiểm toán chi tiết và xác định phương pháp kiểm toán áp dụng cho từng nội dung cụ thể, trong đó các phương pháp kiểm toán thường được sử dụng là: cân đối, đối chiếu, kiểm kê, chọn mẫu, phân tích… Việc kiểm toán được thực hiện theo trình tự từ tổng hợp đến chi tiết; lựa chọn một hoặc kết hợp một số phương pháp kiểm toán thích hợp.

PV