ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Khóa đào tạo, bồi dưỡng "Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đối với đại biểu HĐND các cấp địa phương"

Trong 2 ngày 28 - 29/4/2022, tại Tp Đà Nẵng, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán(Trường) tổ chức Khóa đào tạo, bồi dưỡng“Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đối với đại biểu HĐND các cấp địa phương”, dự Lễ khai giảng có Giám đốc Trường - Trần Kim Lộc, Phó Giám đốc Trường - Nguyễn Huy Hoàng, TS. Nguyễn Hải Long - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử của Quốc hội và các học viên.

Tại khóa đào tạo này, 198 đại biểu dân cử thuộc HĐND các cấp của 26 tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ đước giảng viên là TS. Nguyễn Hải Long - Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử  của Quốc hội và  TS. Lê Quang Bính, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán - Kiểm toán nhà nước truyền đạt các chuyên đề”: “Hướng dẫn một số điều của Luật Chính quyền địa phương và Luật Giám sát (quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động giám sát của HĐND các cấp”;  “Hướng dẫn thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tại địa phương của HĐND các cấp”; “Những hạn chế và sai sót thường gặp trong quản lý, sử dụng, phân bổ ngân sách địa phương thông qua kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước - khuyến nghị cho các đại biểu dân cử”.

Giám đốc Trường Trần Kim Lộc phát biểu tại khóa đào tạo

Phát biểu tại khóa học, Giám đốc Trường Trần Kim Lộc đánh giá rất cao nội dung tập huấn lần này, vừa có ý nghĩa rất thiết thực đối với  hoạt động giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước địa phương của HĐND các cấp; đồng thời nội dung này cũng rất gần với các nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước trong công tác kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công. Với ý nghĩa đó, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán hy vọng sẽ giúp cho các đồng chí học viên tiếp thu được những kiến thức bổ ích, cần thiết để qua đó nâng cao được chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực trong hoạt động giám sát quản lý, sử dụng NSNN địa phương của HĐND các cấp.

Cũng trong thời gian này, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán khai giảng khóa đào tạo “Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước” cho 102 đối tượng là các công chức, viên chức thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cả nước.

                                                                                                               KH

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG