ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Hướng dẫn sử dụng phần mềm cổng trao đổi thông tin cho công chức Kiểm toán nhà nước

Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-KTNN ngày 25 tháng 1 năm 2022 của Kiểm toán nhà nước, sáng 26 tháng 5 năm 2022, Trường Đào tạo và bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm toán (Trường) đã tổ chức khai giảng Lớp Hướng dẫn sử dụng phần mềm cổng trao đổi thông tin cho các công chức Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán và các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành. Lễ khai giảng có sự tham gia của ông Hà Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trường, giảng viên cùng toàn thể học viên tham dự khóa học.

Ứng dụng cổng trao đổi thông tin của KTNN nhằm mục tiêu: i) Hỗ trợ tạo kênh trao đổi thông tin để đơn vị được kiểm toán định kỳ gửi báo cáo theo quy định cho KTNN, gửi tài liệu khảo sát theo yêu cầu của KTNN phục vụ việc lập kế hoạch kiểm toán hàng năm; ii) Thông qua Cổng trao đổi thông tin, hỗ trợ KTNN gửi các yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu cho đơn vị được kiểm toán (hoặc đơn vị liên quan - nếu có), gửi báo cáo kiểm toán của KTNN cho đơn vị được kiểm toán theo các cuộc kiểm toán; khai thác các tài liệu mà đơn vị được kiểm toán gửi cho các cuộc kiểm toán của KTNN theo quy trình kiểm toán. Tiếp nhận thông tin từ các đơn vị được kiểm toán về tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán, về việc khiếu nại liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN. Phản hồi ý kiến về kết quả giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật cho các đơn vị được kiểm toán; iii) Thông qua Cổng trao đổi thông tin, hỗ trợ đơn vị được kiểm toán tiếp nhận các yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu theo các cuộc kiểm toán của KTNN; gửi tài liệu cho cuộc kiểm toán của KTNN theo quy ttrinfh kiểm toán; Nhận báo cáo kiểm toán của KTNN gửi cho đơn vị; Gửi kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán theo kết luận tại báo cáo kiểm toán của KTNN; Gửi khiếu nại liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN tại đơn vị; nhận kết quả giải quyết khiếu nại của KTNN.

Phát biểu khai giảng lớp học, Phó Giám đốc Trường Hà Minh Tuấn đề nghị các đồng chí giảng viên nhiệt tình trao đổi, hướng dẫn các học viên sử dụng Cổng trao đổi thông tin hiệu quả, đồng thời tiếp nhận các ý kiến phản hồi của học viên để hoàn thiện phần mềm. Đối với học viên, đồng chí Hà Minh Tuấn yêu cầu các học viên tham gia học tập nghiêm túc, có trách nhiệm, đóng vai trò lan tỏa đến với các công chức trong đơn vị và hướng dẫn, chia sẻ với đơn vị được kiểm toán.

Sau khóa học dành cho công chức Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán và các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Trường tiếp tục tổ chức khóa học trực tuyến cùng nội dung dành cho các đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực.

PV