ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Kiểm toán nhà nước khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2022

Sáng 31/5/2022, tại Hà Nội, Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho 32 chuyên viên, Kiểm toán viên của các đơn vị trực thuộc KTNN.

Phó Giám đốc Trường Hà Minh Tuấn

 

Phát biểu khai giảng, Phó Giám đốc Trường Hà Minh Tuấn cho biết, lớp bồi dưỡng được tổ chức theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 của KTNN nhằm triển khai toàn diện công tác giáo dục quốc phòng an ninh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên về nhận thức và trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

 

Cảm ơn Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy đã tích cực hỗ trợ KTNN mở lớp bồi dưỡng, ông Hà Minh Tuấn đề nghị Ban Chỉ huy quân sự quận sẽ chỉ đạo cơ quan đơn vị thuộc quyền, phối hợp giúp đỡ quản lý, liên hệ giảng viên và cấp giấy chứng nhận cho học viên đã tham gia đầy đủ lớp học. "Thời gian của lớp không dài, nội dung chương trình nhiều với những yêu cầu đặt ra rất cao, vì vậy, tôi đề nghị các học viên thu xếp thời gian tham gia lớp học đầy đủ, tích cực nghiên cứu, tiếp thu nội dung và thực hiện tốt quy định chung của lớp để khóa bồi dưỡng đạt được kết quả tốt" - Phó Giám đốc Trường nói.

 

 

Thượng tá Nguyễn Thành Chung, đại diện Ban chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy

 

Tại lễ khai giảng, Thượng tá Nguyễn Thành Chung - Phó Chỉ huy trưởng động viên - Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: Khóa bồi dưỡng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh, từ đó nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện cho cán bộ Đảng viên để vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo từng cương vị, chức trách được giao.

 

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Chung, hiện nay, đất nước ta đang đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, thời cơ và thách thức đan xen, vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, viên chức, đảng viên càng phải nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ của mình đối với sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, là tiêu chí để soát xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, Trung tá Nguyễn Thành Chung đề nghị: Ban tổ chức lớp cần theo dõi chặt chẽ học viên tham gia học tập, hàng ngày báo cáo về Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh quận Cầu giấy và Trường Đào tạo & Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán. Giảng viên cung cấp nhiều thông tin thực tiễn về tình hình quốc phòng an ninh trên thế giới, khu vực, trong nước, đặc biệt là tình hình biển đảo, tình hình biên giới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hiện nay. Mỗi học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, bố trí sắp xếp thời gian để tập trung tham gia học tập, đảm bảo đúng quy định, hiệu quả cao nhất.

Thượng tá Nguyễn Thành Chung tin tưởng, sau lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ nắm được quan điểm của Đảng về quốc phòng an ninh, quan điểm, nhiệm vụ của cán bộ đảng viên với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, từ đó, vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiệm vụ theo chức trách cương vị công tác.

 

Toàn cảnh lớp học
 

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng kéo dài từ ngày 31/5 đến hết ngày 03/6/2022 với 32 tiết, phân bổ trong 07 chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng, chống Chiến lược Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, lực lực dự bị động viên; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Xây dựng và quản lý lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên./.

M.Thúy