ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 3
Sáng 30/5/2022, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 3 dành cho đối tượng là công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình có trên 9 năm kinh nghiệm và các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình cấp độ nâng cao.

 

Tham gia khóa học, người học sẽ được trang bị những kỹ năng phân tích kiểm toán đầu tư trong việc lập Biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán; kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của dự án đầu tư xây dựng công trình; kỹ năng kiểm toán chuyên sâu báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro thuộc lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình.

Sau 48 tiết học, học viên sẽ được trao đổi kinh nghiệm theo 4 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Kỹ năng phân tích kiểm toán dự án đầu tư trong việc lập biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán truyền đạt cho học viên biết cách thực và phương đánh giá, phân tích những bằng chứng mà kiểm toán viên đã thu thập được để phục vụ cho việc tổng hợp lập báo cáo kiểm toán. Sau khi hoàn thành chuyên đề, các học viên sẽ nắm được kỹ năng đánh giá, phân tích trong hoạt động kiểm toán các dự án đầu tư.

Chuyên đề 2: Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả quả, tính hiệu lực đối với dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi hoàn thành chuyên đề, học viên cơ bản thực hiện được việc đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả khi kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình trong các giai đoạn đầu tư như: Lập báo cáo dự án, lập và phê duyệt dự án đầu tư, thiets kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Chuyên đề 3: Kỹ năng kiểm toán chuyên sâu báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Chuyên đề trang bị cho học viên các kỹ năng cần thiết để xem xét, đưa ra ý kiến về mức độ trung thực, hợp lý của các thông tin về giá trị quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành được trình bày trên báo cáo quyết toán; Cung cấp các công cụ, phương pháp, thủ tục để học viên thực hiện kiểm toán chuyên sâu Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.

Ngoài ra, tại khóa học, các học viên sẽ được trao đổi thêm về phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro thuộc lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG