ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Giải pháp nâng cao chất lượng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ Lãnh đạo cấp Phòng tại KTNN giai đoạn 2020 - 2025

Thực hiện quyết định số 67/QĐ-TrĐT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2021, ngày 03 tháng 6 năm 2022, Hội đồng Khoa học kiểm toán đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở “Giải pháp nâng cao chất lượng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ Lãnh đạo cấp phòng tại KTNN giai đoạn 2020 - 2025” do ThS Lê Mạnh Cường và CN Hà Minh Trung (Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII) làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng do TS Vũ Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Chủ tịch.

Ngày nay, tiêu chuẩn, yêu cầu đặt ra đối với một nhà quản lý, nhà lãnh đạo đang trở nên ngày càng đa dạng và phong phú, đòi hỏi sự toàn diện và không ngừng cập nhật, tiếp cận những xu thế mới. Người lãnh đạo, quản lý không chỉ cần có trình độ chuyên môn vững vàng, giao tiếp giỏi, mà còn phải nắm vững nghệ thuật đàm phán, thương lượng, xử lý mâu thuẫn, thuyết trình, diễn thuyết trước công chúng, có khả năng truyền cảm hứng, chia sẻ các giá trị chung nhằm phát huy tối đa năng lực tập thể, hướng tới hoàn thành những mục tiêu chung của tổ chức, đơn vị. Tại KTNN hiện nay, bên cạnh một số cán bộ, công chức trong đội ngũ lãnh đạo cấp phòng đã thể hiện được năng lực, trình độ một cách tương đối toàn diện cả trên phương diện chuyên môn cũng như tác phong ứng xử, xử lý tình huống thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ trong quá trình công tác bộc lộ những hạn chế nhất định trong kỹ năng quản lý, lãnh đạo trong khuôn khổ phòng nghiệp vụ cũng như trong tổ kiểm toán và đoàn kiểm toán. Tình trạng một số cán bộ thiếu khả năng thuyết trình, diễn thuyết trước đám đông, hay chưa được trang bị, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, quản trị, quản lý còn diễn ra tương đối phổ biến. Điều này vô hình chung đã và đang ảnh hưởng đến chất lượng thực thi nhiệm vụ của đội ngũ các lãnh đạo cấp phòng tại KTNN, đồng thời về mặt tổng thể đang ảnh hưởng tới uy tín và vị thế của cơ quan KTNN.

Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ Lãnh đạo cấp Phòng tại KTNN giai đoạn 2020 - 2025” được lựa chọn nghiên cứu nhằm đi sâu đánh giá thực trạng về kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý của đội ngũ Lãnh đạo cấp Phòng hiện nay của KTNN, chỉ ra một số nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, làm cơ sở cho việc đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý cho đội ngũ có vai trò hết sức quan trọng này.

Đề tài được kết cấu thành 2 chương, trong đó Chương 1 trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong đội ngũ lãnh đạo cấp phòng của Kiểm toán nhà nước; Chương 2 trình bày những định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho đội ngũ lãnh đạo cấp phòng tại Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2020 - 2025.

 

Nhận xét về đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao giá trị lý luận và thực tiễn của đề tài cũng như những tài liệu mà nhóm nghiên cứu đã dày công sưu tầm. Để hoàn thiện đề tài Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Đề tài mở rộng đối tượng, phạm vi nghiên cứu đối với công chức, kiểm toán viên được quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng kỹ năng quản lý, lãnh đạo trước khi bổ nhiệm; diễn giải rõ hơn các khuyến nghị liên quan đến điều kiện thực hiện giải pháp. Ban Đề tài đồng thời cân nhắc bổ sung các mô tả việc thiết kế phiếu khảo sát, đối tượng khảo sát, quá trình thu thập và xử lý thông tin (phân tích độ tin cậy của thông tin, hình thức xử lý thông tin để tổng hợp…).

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Xuất sắc.

PV