ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN HOẠT ĐỘNG
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn làm việc với Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán
Chiều ngày 24/8/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán (Trường). Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung và đại diện Lãnh đạo một số đơn vị tham mưu, sự nghiệp của KTNN, cùng toàn thể lãnh đạo, viên chức, người lao động của Trường đang công tác tại Hà Nội.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường cho biết: Tổng số công chức, viên chức và người lao động của Trường hiện tại là 54 người gồm 36 công chức, viên chức (05 công chức và 31 viên chức); 18 lao động hợp đồng, trong đó có 01 Tiến sỹ, 28 Thạc sỹ, 21 Cử nhân, 04 người trình độ đào tạo dưới đại học. Bộ máy lãnh đạo có: 05 Lãnh đạo Trường (01 Giám đốc và 04 Phó Giám đốc, trong đó 01 Phó Giám đốc kiêm Tổng biên tập Tạp chí NCKHKT); 14 lãnh đạo cấp phòng.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tính đến năm 2021 Trường đã tham mưu xây dựng được hệ thống 31 chương trình, tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, gồm: Chương trình, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức gồm 04 chương trình; Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: 01 chương trình; Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn của KTNN gồm 26 chương trình được chia theo lĩnh vực kiểm toán và cấp độ của KTV.

Giám đốc Trường Trần Kim Lộc phát biểu tại buổi làm việc

 

Giai đoạn 2015-2020, trung bình hàng năm Trường tổ chức 30-40 lớp. Chuyển sang giai đoạn 2021-2022, kể cả trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, trung bình tổ chức 35- 50 lớp với hình thức đa dạng, kết hợp tổ chức trực tiếp và trực tuyến; tổ chức các buổi toạ đàm trao đổi kinh nghiệm kiểm toán toàn ngành, đảm bảo thực hiện kế hoạch năm không có lớp bị huỷ, hoãn. Hàng năm, Trường phối hợp cùng Vụ TCCB xây dựng 1-2 chuyên đề đào tạo mới, lớp chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán đối với các nội dung gắn với thực tiễn hoạt động của KTNN.

Ngoài đối tượng học viên là Kiểm toán viên của KTNN, Trường còn phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức các khoá đào tạo theo đề xuất cho các cơ quan kiểm toán tối cao khác (những năm gần đây thực hiện đào tạo cho công chức của KTNN Lào; năm 2022 thực hiện đào tạo cho KTV KTNN Lào, Campuchia).

Năm 2022, Trường đã triển khai tổ chức 26 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức chuyên môn, 6 lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm, đạt 57,4% kế hoạch năm. Trong đó có 20 lớp theo hình thức trực tuyến (online), 5 lớp theo hình thức cầu truyền hình, 6 lớp theo hình thức tập trung (trực tiếp).

Ngoài ra, Trường tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi phục vụ công tác đánh giá cập nhật kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của KTNN và đang triển khai nghiên cứu xây dựng đề án E-learning, kho dữ liệu số nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đào tạo trực tuyến vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Trong công tác quản lý khoa học, 8 tháng đầu năm 2022, Trường đã tổ chức nghiệm thu 04/18 đề tài NCKH cấp Bộ và 22/22 đề tài NCKH cấp cơ sở; tổ chức xét duyệt đề cương, thuyết minh 20 đề tài cấp Bộ và 13 đề tài cấp cơ sở năm 2022; tham mưu trình Lãnh đạo KTNN ký Quyết định phê duyệt danh mục đề tài và phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2022; tích cực tham mưu triển khai đề tài cấp quốc gia "Hoàn thiện pháp luật kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam".

Tại buổi làm việc, Giám đốc Trường Trần Kim Lộc đã đưa ra một số kiến nghị với Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; việc ban hành hệ thống danh mục dịch vụ sự nghiệp công và xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công; Đề án nâng cấp Trường thành Học viện Kiểm toán...

Đồng tình với báo cáo của Giám đốc Trường, đại diện Lãnh đạo các phòng, khoa đã phát biểu ý kiến, nêu lên những thuận lợi, khó khăn của Trường trong thời gian vừa qua, đồng thời cũng kiến nghị, đề xuất những giải pháp để tháo gỡ với Phó Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác đào tạo, quản lý nghiên cứu khoa học…

 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung phát biểu tại buổi làm việc

 

Cũng tại buổi làm việc, phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung và đại diện lãnh đạo các đơn vị tham mưu như Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng KTNN đã tham gia ý kiến với Trường về công tác nhân sự, công tác quản lý, vận hành cơ sở vật chất tại Chi nhánh phía nam, trụ sở tại Hòa Lạc, Chi nhánh Đào tạo Cửa Lò…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn đánh giá cao tinh thần đoàn kết, những nỗ lực của tập thể Trường trong thời gian qua. Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, hiện nay, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ đã đặt ra cho KTNN nhiều nội dung nghiên cứu, đào tạo mới, phục vụ cho công tác chuyên môn của công chức, Kiểm toán viên toàn Ngành, giúp KTNN ngày càng có nhiều ý kiến tham mưu hữu ích, chính xác phục vụ cho công tác quản lý tài chính công, tài sản công, đáp ứng được sự tin tưởng của Quốc hội, Chính phủ. Do vậy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách đề nghị, trong thời gian tới, Trường cần nghiên cứu, tập trung làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý khoa học, nâng cao năng lực trình độ cũng như quan tâm, bồi dưỡng, đào tạo đạo đức công vụ của công chức, Kiểm toán viên trong toàn Ngành. ”Cần phải đào tạo được một đội ngũ Kiểm toán viên có đầy đủ các phẩm chất: Tỉ mỉ, chăm chỉ, trung thực và nhạy bén”.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách đề nghị Trường nghiên cứu tổ chức tham mưu về tổ chức bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất; xây dựng quy định cụ thể về quyền lợi, nghĩa vụ của đội ngũ giảng viên kiêm chức của KTNN; cần phải đi trước một bước trong công tác nghiên cứu khoa học, giảm tính hình thức, đi sâu vào thực chất...

Trong thời gian tới, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách khẳng định Lãnh đạo KTNN sẽ tạo điều kiện hỗ trợ Trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở lộ trình hợp lý, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả./.

                                                                                                         ĐK