ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công ích”

Sáng ngày 08/9/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN đã tổ chức Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công ích”. Tham dự buổi Tọa đàm có đại diện Lãnh đạo, Kiểm toán viên Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT), Vụ Pháp chế, Thanh tra KTNN và 13 KTNN khu vực. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa; Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc; Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XIII - Trần Minh Khương đồng chủ trì Tọa đàm.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa nêu rõ: Việc tổ chức thực hiện các dịch vụ công, dịch vụ công ích tại các địa phương, đặc biệt là tại các thành phố lớn, các thành phố du lịch đang trở thành mối quan tâm ngày càng lớn của Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội. Ở các thành phố lớn, nguồn phí ngân sách nhà nước (NSNN) dành cho các dịch vụ công, dịch vụ công ích thường rất lớn, chiếm tỷ trọng không nhỏ trong kinh phí sự nghiệp của ngân sách địa phương. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện các dịch vụ công, dịch vụ công ích còn có một số tồn tại, hạn chế, sai phạm, ảnh hưởng đến phát triển xã hội, thậm chí có trường hợp gây lãng phí, thất thoát nguồn lực đất nước, gây bức xúc xã hội.

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa, năm 2022, các đơn vị trực thuộc KTNN đã triển khai thực hiện cuộc kiểm toán chuyên đề “Việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công ích giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Qua thực hiện cuộc kiểm toán, các đơn vị đã phát hiện nhiều hạn chế, tồn tại, bất cập trong việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công ích trong phạm vi toàn quốc.

 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa phát biểu khai mạc Tọa đàm

 
Với mục tiêu trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong toàn Ngành, từ đó tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị các đơn vị chủ trì và các đại biểu tham gia Tọa đàm tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm xoay quanh các nội dung: Kinh nghiệm kiểm toán việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công ích và các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện kiểm toán hiệu quả; Việc áp dụng phương pháp, thủ tục kiểm toán trong công tác kiểm toán việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công ích nhằm phát hiện các sai phạm, vi phạm, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình áp dụng; Những phát hiện kiểm toán nổi bật, kinh nghiệm kiểm toán chuyên đề và những vấn đề cần thống nhất quan điểm, cách thức đánh giá, nhận xét, kết luận, kiến nghị chung trong toàn Ngành, qua đó giúp các KTV có định hướng, trọng tâm trong quá trình thực hiện kiểm toán chuyên đề Việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công ích…
 
Tại Tọa đàm, đại biểu đã nghe Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và KSCLKT, Vụ Pháp chế và một số KTNN khu vực II, IV, VIII, XI… trình bày các tham luận liên quan đến các phát hiện kiểm toán nổi bật về kiểm toán việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổ chức hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với cuộc kiểm toán chuyên đề do các KTNN khu vực chủ trì thực hiện; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng Báo cáo kiểm toán cuộc kiểm toán chuyên đề cũng như kinh nghiệm kiểm toán việc tổ chức đấu thầu, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán dịch vụ công ích của các KTNN khu vực trong quá trình triển khai cuộc kiểm toán chuyên đề này.

Đại diện Vụ Tổng hợp trình bày tham luận tại buổi Tọa đàm
 
Qua kết quả kiểm toán, các tham luận tập trung làm rõ về những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện kiểm toán chuyên đề; một số kết quả kiểm toán chủ yếu của các Đoàn kiểm toán và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán chuyên đề. Theo đó nhiều kết quả kiểm toán quan trọng đã được nêu ra, nổi bật là kết quả kiểm toán công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu dịch vụ công, công ích; kết quả kiểm toán công tác đặt hàng, đấu thầu lựa chọn nhà thầu; kết quả kiểm toán về công tác nghiệm thu khối lượng dịch vụ công, công ích; kết quả kiểm toán về công tác thanh toán, quyết toán kinh phí…

 

Giám đốc Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc phát biểu tại buổi Tọa đàm

Phát biểu bế mạc Tọa đàm, Giám đốc Trường ĐT&BDNV Kiểm toán Trần Kim Lộc khẳng định: Sau một buổi làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Tọa đàm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu liên quan đến cuộc kiểm toán chuyên đề “Việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2019-2021”, làm cơ sở quan trọng cho các cuộc kiểm toán có nội dung liên quan được thực hiện trong thời gian tới.

 
Tùng Lâm


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG