ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên chính

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 của Kiểm toán nhà nước, sáng 15/11/2022, tại Chi nhánh Cửa Lò, Nghệ An, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên chính.

Lớp học gồm 69 học viên là những công chức, kiểm toán viên đến từ các đơn vị trực thuộc KTNN. Nội dung đào tạo gồm 9 chuyên đề, phân thành 2 hợp phần với tổng thời gian đào tạo trên lớp 144 tiết, bao gồm: Phân tích báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước; Phân tích, đánh giá chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và nợ công; Phân tích, đánh giá chính sách đầu tư công; Đảm bảo chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán; Nội dung, phương pháp tổ chức quản lý hoạt động Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán; Tổ chức kiểm toán chuyên đề; Lập, thẩm định kế hoạch kiểm toán và báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán; Xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán viên chính.

Trong thời gian đào tạo, học viên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn kiểm toán nâng cao và tương đối phức tạp để vận dụng vào hoạt động kiểm toán, hoạt động quản lý đoàn, tổ kiểm toán.  Ngay sau lễ khai mạc, các học viên được giới thiệu chuyên đề “Phân tích đánh giá chính sách tài khóa và nợ công” do GS. TS Đoàn Xuân Tiên – Nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước hướng dẫn.
Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ kéo dài từ ngày 15/11 đến 16/12/2022. Kết thúc khóa học, các học viên làm bài kiểm tra và viết báo cáo chuyên đề thu hoạch./.
PV