ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2022 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), ngày 14/11/2022, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức Lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho hơn 20 công chức của các đơn vị tham mưu thuộc KTNN.

Lớp học có sự tham gia của hai giảng viên: TS. Lê Anh Vũ – Trưởng phòng Kiểm toán công nghệ thông tin , KTNN chuyên ngành VII; Ths. Phạm Hùng Anh -  Chuyên viên Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin , KTNN chuyên ngành VII.

Phát biểu khai giảng lớp học, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Hà Minh Tuấn cho biết: Vấn đề đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được KTNN triển khai trong thời gian tới. Đây cũng là bước đi quan trọng để KTNN tiếp cận với Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) nhằm hoàn thiện và hiện đại hóa cơ quan KTNN, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phù hợp với các thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam.

Được sự chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN, Trường ĐT&BDNVKT đã xây dựng Đề án chuẩn hóa Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin” (Đề án), áp dụng cho toàn bộ công chức là Kiểm toán viên, chuyên viên trong toàn Ngành. Mục tiêu của Đề án là trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng sử dụng CNTT đáp ứng yêu cầu thực tiễn của ngành kiểm toán, trên cơ sở Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư 03/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tài liệu Kỹ năng sử dụng CNTT được trình bày một cách có hệ thống bao hàm những kiến thức, kỹ năng có tính ứng dụng cao và được bố cục theo 4 chủ đề chính: Sử dụng máy tính hiệu quả; Sử dụng bảng tính Excel; Xử lý văn bản trên Word; Sử dụng trình chiếu Powerpoint hiệu quả. “Các Kiểm toán viên, chuyên viên sau khi được đào tạo phải ứng dụng được một cách nhuần nhuyễn CNTT trong công tác chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu của công việc” – Ông Hà Minh Tuấn nhấn  mạnh.

Trong thời gian đào tạo, các học viên sẽ được trang bị 26 kỹ năng tin học văn phòng liên quan đến 6 nội dung nghiệp vụ gồm: Thu thập, xử lý, lưu trữ và tìm kiếm nhanh chóng thông tin liên quan đến hoạt động kiểm toán; Phân tích, tính toán lại, chọn mẫu từ các nguồn dữ liệu; Thực hiện việc nhập liệu theo phần mềm quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN; Soạn thảo, rà soát đảm bảo tính logic giữa các văn bản kiểm toán; Trình bày, trao đổi thông tin giữa các thành viên KTNN và với đơn vị được kiểm toán; Nhận thức chuyển đổi số, tổ chức công việc cá nhân khoa học, ATTT và Mobile.

Bên cạnh những kiến thức nền, Chương trình cần cập nhật những kiến thức mới về CNTT đồng thời, xem xét, lồng ghép kỹ năng sử dụng các phần mềm CNTT của KTNN, email của KTNN trong chương trình học...

Theo kế hoạch lớp học diễn ra từ ngày 14/11 – 18/11/2022./.
 
Theo www.sav.gov.vn


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG