ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN quản lý (Đối tượng 4)

Sáng ngày 21/11/2022, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tổ chức Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN quản lý (Đối tượng 4). Tới dự khai mạc có ông Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường, PGS.TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các học viên của lớp học.

Giám đốc Trường Trần Kim Lộc phát biểu khai mạc lớp học

Với 77 học viên, lớp học gồm các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Phó Bí thư, Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Bí thư, Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận thuộc Đảng bộ KTNN. Tại đây, các học viên sẽ được các giảng viên là các Giáo sư, Tiến sỹ, là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt kiến thức về các chuyên đề: Tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương;  Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lê nin trong thời đại ngày nay; Hoàn thiện và đồng bộ thể chế phát triển bền vững, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động; Công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương hiện nay; Thực hiện chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn địa phương.

 

Các đồng chí lãnh đạo Trường và giảng viên chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên lớp học

 

Phát biểu khai mạc lớp học, ông Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường cho biết: Mục tiêu của lớp bồi dưỡng này nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị; những vấn đề mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền; những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác lãnh đạo, quản lý, phù hợp với đặc thù địa phương, vùng miền. Bên cạnh việc lĩnh hội được kiến thức, học viên cần vận dụng được kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ đó nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ KTNN.

Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Trường gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí giảng viên và các học viên của Lớp học và đề nghị các đồng chí học viên thực hiện nghiêm túc Quy chế Lớp học để hoàn thành kế hoạch của Trường đặt ra.

Tùng Lâm