ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Đón đầu xu hướng đào tạo mới trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng và quản trị

Vừa qua, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã trao đổi về chương trình đào tạo với các trường Đại học để qua đó có thể tiếp thu, học hỏi hoặc hợp tác với 1 số trường đại học. Trong quá trình làm việc, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nhận thấy thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ chất lượng cao về “Quản trị các tổ chức tài chính: Đón đầu xu hướng đào tạo mới trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng và quản trị” do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà nội tổ chức, có thể phù hợp và hữu ích cho kiểm toán viên để nâng cao kiến thức hiện đại về tài chính, ngân hàng và kỹ năng quản trị phục vụ cho công tác kiểm toán chuyên sâu. 

Để giúp kiểm toán viên, công chức, viên chức, người lao động của KTNN tham gia học hiệu quả nhất, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán dự kiến phối hợp, hợp tác cùng trường Đại học Kinh tế để hỗ trợ việc tuyển sinh và đàm phán để có những ưu đãi riêng cho các học viên là kiểm toán viên nhà nước, các công chức công tác tại Kiểm toán nhà nước. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán cũng sẽ cộng tác cùng trường Đại học Kinh tế trên giác độ tham gia báo cáo viên và giảng dạy trong Chương trình này ở một số môn nhất định.

Giới thiệu sơ bộ về chương trình

Căn cứ trên kết quả điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo, sau một thời gian nghiên cứu và được sự tư vấn của các giáo sư đến từ các trường Đại học nước ngoài, trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN đã chính thức mở mã ngành đào tạo Thạc sĩ chất lượng cao Quản trị tổ chức tài chính tuyển sinh từ năm 2017. Đây là Chương trình Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính đầu tiên ở Việt Nam được thiết kế trên cơ sở kế thừa các học phần hiện đại, chuyên sâu của chương trình đào tạo quốc tế nên đảm bảo tính quốc tế cao. Đây là chương trình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết với thực tiễn (50% lý thuyết, 50% thực hành). Chương trình có sự tham gia của các báo cáo viên là giảng viên, chuyên gia thực tiễn trong và ngoài nước để đảm bảo tính cập nhật các kiến thức chuyên sâu, hiện đại về quản trị tài chính ngân hàng trên thế giới. Hơn nữa, Chương trình được xây dựng theo định hướng ứng dụng, do vậy, tính thực tế của chương trình được đặt yêu cầu cao, trên cơ sở tích hợp các học phần trên lớp với chương trình thực tập thực tế khảo sát tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước là đối tác chiến lược của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Trong quá trình học, học viên được tham dự 02 đợt thực tập thực tế tại các tổ chức tài chính lớn trong nước nhằm chia sẻ, học tập kinh nghiệm quản lý từ các nhà lãnh đạo cao cấp trong các tổ chức tài chính.

Với việc mở mới chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính, trường Đại học Kinh tế cùng với các trường đại học trên thế giới đã đón đầu được nhu cầu đào tạo mới trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và quản trị.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán giới thiệu về chương trình đào tạo tới các bạn đồng nghiệp, các công chức, viên chức công tác tại Kiểm toán nhà nước và những người quan tâm có thể nghiên cứu chương trình đào tạo này của trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội trên website của trường Đại học Kinh tế: http://ueb.edu.vn; http://qttctc.edu.vn

Hoặc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tại địa chỉ:

Trung tâm Tư vấn – Dịch vụ, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán

Tầng 3, Cung trí thức TP. Hà Nội – Số 1 Tôn Thất Thuyết – Cầu giấy – Hà Nội

Điện thoại    : 04.379.55346                                     Fax: 04.379.55351

Email            : daotaoktnn@gmail.com

Website       : http://ati.sav.gov.vn

 

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG