ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN HOẠT ĐỘNG
Trao giải thưởng cuộc thi “Sáng tác logo, xây dựng chủ đề kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước”
Mới đây, thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (KTNN), Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đã ký Quyết định 72/QĐ-BCĐ trao giải thưởng cuộc thi “Sáng tác logo, xây dựng chủ đề kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước”
Giải nhất "sáng tác logo kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN” được trao cho Tập thể Báo Kiểm toán
 
Giải thưởng được trao căn cứ vào kết quả tuyển chọn của Hội đồng tuyển chọn Logo và chủ đề kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành.

Theo đó, trao giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân có tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi “Sáng tác logo, xây dựng chủ đề kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước”, bao gồm:

02 giải nhất trị giá 10.000.000 đồng/giải đã được trao cho“sáng tác logo kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN” của Tập thể Báo Kiểm toán; “xây dựng chủ đề kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN” của cá nhân Bùi Thị Bích Thủy, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

02 giải nhì trị giá 5.000.000 đồng/giải: 01 giải nhì “sáng tác logo kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN”  được trao cho cá nhân Từ Ngọc Dũng – KTNN khu vực VI ; 01 giải nhì “xây dựng chủ đề kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN” trao cho cá nhân Bùi Thị Bích Thủy, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

04 giải ba trị giá 3.000.000 đồng/giải: 02 giải ba “sáng tác logo kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN” trao cho Tập thể KTNN khu vực I và Phòng Tổng hợp, KTNN chuyên ngành VI ; 02  giải ba “xây dựng chủ đề kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN” trao cho Tập thể Báo Kiểm toán và cá nhân Trần Văn Hảo, KTNN chuyên ngành VI.

04 giải khuyến khích trị giá 2.000.000/giải: 02 giải “sáng tác logo kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN” trao cho Tập thể Vụ Tổ chức cán bộ và Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; 02 giải “xây dựng chủ đề kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN” trao cho Phòng Tổng hợp, KTNN chuyên ngành VI và cá nhân Chu Ngọc Đức, Thanh tra KTNN.

Quyết định nêu rõ, bản quyền các tác phẩm đạt giải thuộc về KTNN./.
 
Theo sav.gov.vn