ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán báo cáo tài chính

Sáng 21/8/2023, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán báo cáo tài chính dành cho các công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán liên quan.

Chương trình học được thực hiện theo Quyết định 426/QĐ-KTNN ngày 11/4/2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Theo đó, khóa học 28 tiết với 24 tiết giảng dạy và 04 tiết làm bài thu hoạch cuối khóa nhằm mục tiêu trang bị kiến thức cơ bản và các kỹ năng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhằm hỗ trợ kiểm toán viên thực hiện kiểm toán. Sau khi hoàn thành chương trình học, 46 học viên đến từ các đơn vị tham mưu, các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và khu vực sẽ được trang bị kiến thức tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp, hướng dẫn vận dụng trọng yếu kiểm toán và chọn mẫu kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp và kỹ năng kiểm toán các chu trình và khoản mục trên báo cáo tài chính.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Hà Minh Tuấn đề nghị các học viên tập trung học tập, hăng hái thảo luận, đặt ra các vấn đề trong thực tiễn để Lớp học sôi nổi, thu nhận được nhiều kiến thức, đạt hiệu quả cao. Các học viên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định trong Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước.

PV