ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023, sáng 21/8/2023, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai” dành cho các kiểm toán viên, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai của các địa phương.

Thông qua sáu chuyên đề, học viên được trang bị các kiến thức cơ bản và một số kinh nghiệm thực tiễn kiểm toán để người học vận dụng, hỗ trợ việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của kiểm toán viên. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên hiểu và nắm bắt được các vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước về đất đai, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai ở trung ương và địa phương, quy trình giao đất ở địa phương; công tác tính giá đất; nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất tại các địa phương; công tác kiểm toán tiến hành tại sở Tài nguyên và Môi trường, sở Xây dựng, sở Tài chính, cơ quan thuế, nhà đầu tư thực hiện dự án.

Để lớp học đạt hiệu quả, học viên cần có kiến thức chung về việc quản lý sử dụng đất, các quy định cơ bản về giao đất, thuê đất và các quy trình, chuẩn mực kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Trong 36 tiết học, các học viên sẽ được học 6 chuyên đề bao gồm: Tổng quan về việc giao đất và kiểm toán việc sử dụng đất đai; Kiểm toán tại Sở tài nguyên và môi trường và tổ chức đấu giá; Kiểm toán tại Sở Quy hoạch kiến trúc và Sở Xây dựng; Kiểm toán, kiểm tra đối chiếu tại nhà đầu tư thực hiện dự án; Kiểm toán tại Sở Tài chính và Kiểm toán tại Cơ quan thuế. Học viên làm bài kiểm tra sau khi hoàn thành khóa học.

PV