ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN HOẠT ĐỘNG
Đảng bộ Kiểm toán nhà nước dự Hội nghị chuyên đề của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương
Sáng 28/8/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2023) bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ.
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, gồm 285 điểm cầu với sự tham dự của gần 14.000 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Tại điểm cầu Kiểm toán nhà nước (KTNN), tham dự Hội nghị có: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ; cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN…

Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là đợt sinh hoạt chính trị, nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
 
 
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ cùng các đại biểu tham dự Hội nghị
 
 
Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe 2 chuyên đề gồm: Chuyên đề: "Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương" do GS,TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương trình bày; chuyên đề "Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay" do PGS,TS. Giảng viên cao cấp Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hoá và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.

Trong chuyên đề trình bày tại Hội nghị, PGS,TS. Giảng viên cao cấp Nguyễn Toàn Thắng đã nêu lên 5 giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay.

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên nghiêm túc phê bình và tự phê bình, chủ động phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tự diễn biến, thoái hoá, biến chất trong cán bộ, đảng viên và toàn cơ quan.

Thứ hai, kiểm soát quyền lực - "Thanh bảo kiếm nhiệm màu" phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ ba, tăng cường giáo dục tư cách đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên tạo nên bản lĩnh chính trị là sức sức đề kháng nội sinh mạnh mẽ trong công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tiêu cực, tham nhũng, tự diễn biến. tự chuyển hoá.

Thứ tư, tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ trong Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Thứ năm, luôn quan tâm xây dựng, củng cố sự đoàn kết gắn bó với nghĩa tình đồng chí trong Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, tăng cường phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh lực lượng quần chúng nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cảm ơn sự truyền đạt nội dung 2 chuyên đề của báo cáo viên và sự tham gia trách nhiệm của các Đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Khối.

Nhấn mạnh ý nghĩa của 2 chuyên đề, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị sau Hội nghị, các Đảng ủy trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên bằng việc tổ chức các Hội nghị chuyên đề nhằm kịp thời quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đội ngũ cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, nêu gương nhằm góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Theo sav.gov.vn