ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Khai giảng Lớp “Nâng cao nghiệp vụ chuyên sâu về quản trị rủi ro tài chính qua phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp”

Sáng ngày 23/10/2023, tại Hà Nội, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán (Trường) khai giảng Lớp “Nâng cao nghiệp vụ chuyên sâu về quản trị rủi ro tài chính qua phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp”. Dự lễ khai giảng Lớp học có ông Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường, ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Giám đốc Trường, đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các học viên của Lớp học.

Lớp học gồm 90 học viên đang công tác tại các phòng, ban, các Tập đoàn và Tổng Công ty bộ phận thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Chương trình giảng dạy gồm 03 chuyên đề: Phân tích tổng quan về Báo cáo tài chính doanh nghiệp; Phân tích các tỷ số đo lường cơ bản:tỷ số đo lường rủi ro (thanh toán, hoạt động, công nợ), tỷ số đo lường lợi nhuận (tỷ suất lợi nhuận ROE, ROA...), tỷ số thị trường (P/E, P/B,...); Một số lưu ý và khuyến nghị trong quản trị rủi ro tài chính thông qua kết quả hoạt động kiểm toán.

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Giám đốc Trường cho biết nội dung chương trình đào tạo được xây dựng gắn với nhiệm vụ trực tiếp của các phòng, ban, các Tập đoàn và Tổng Công ty bộ phận trong công tác quản trị tài chính. Trường tin tưởng rằng với kinh nghiệm tổ chức và năng lực của giảng viên đã nhiều năm công tác kiểm toán tại các doanh nghiệp nhà nước sẽ giúp cho các học viên tiếp thu được những kiến thức bổ ích, cần thiết, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc mà các học viên đang gặp phải tại đơn vị mình.  

Lớp học diễn ra từ ngày 23/10 đến 25/10/2023.
 
KH