ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN HOẠT ĐỘNG
Kiểm toán nhà nước sơ kết công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2021-2023
Chiều 27/10, tại TP. Quy Nhơn (Bình Định), Kiểm toán nhà nước KTNN đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2021-2023.

 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ KTNN phát biểu tại Hội nghị
Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ KTNN; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN và các nữ công chức, viên chức tiêu biểu trong toàn Ngành.  

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Giai đoạn 2021-2023, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo KTNN, cấp ủy, Công đoàn và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển, phát huy năng lực, đóng góp trí tuệ vào sự phát triển của Ngành.
 
Quang cảnh Hội nghị
 
 
Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, ngày 22/6/2021, Tổng Kiểm toán nhà nước đã phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của KTNN giai đoạn 2021-2025, trong đó, KTNN đặt ra các mục tiêu và giải pháp nhằm đảm bảo cơ bản bình đẳng giới trong các hoạt động của Ngành.

Trên cơ sở đó, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ KTNN và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị trực thuộc đã chủ động xây dựng, triển khai Chương trình hoạt động về bình đẳng giới của Ngành và các đơn vị giai đoạn 2021- 2025, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhờ sự quan tâm của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo KTNN và lãnh đạo các đơn vị, đội ngũ cán bộ nữ KTNN đã tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện có là 2.039 người, trong đó, nữ là 693 người, chiếm tỷ lệ 34%; tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ có trình độ đại học trở lên là 638 người/693 tổng số nữ toàn ngành, chiếm tỷ lệ 92%. Trong đó, số người có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ là 373 người, chiếm 54% trên tổng số nữ và chiếm 33% trên tổng số tiến sỹ, thạc sỹ của Ngành.
 
Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của KTNN đã được Ban cán sự Đảng KTNN, Lãnh đạo KTNN và thủ trưởng các đơn vị chú trọng, đặc biệt là tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, tạo điều kiện cho công chức nữ phát huy tốt trình độ, năng lực chuyên môn, góp phần tích cực vào kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, của đơn vị.
 
Chánh Văn phòng Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán Vũ Thị Kim Dung phát biểu tham luận tại Hội nghị
 

Tính đến thời điểm hiện nay, KTNN có 1/6 lãnh đạo cấp ngành là nữ, chiếm tỷ lệ 16,7%; 17/136 lãnh đạo cấp Vụ là nữ, chiếm tỷ lệ 12,5%; có 164/671 lãnh đạo cấp phòng là nữ, chiếm tỷ lệ 24%.

Cũng trong giai đoạn 2021-2023, công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được Lãnh đạo KTNN quan tâm và đặt thành nhiệm vụ thường xuyên cho công chức, viên chức trong Ngành nói chung và đối với nữ công chức, viên chức nói riêng. KTNN đã thực hiện chính sách ưu tiên cho công chức nữ nếu đạt các tiêu chuẩn và điều kiện cần thiết để tham gia vào các chương trình đào tạo và bồi dưỡng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để nữ công chức nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi lý luận chính trị và có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp.

Tính đến tháng 10/2023, số công chức, viên chức, người lao động nữ của KTNN có trình độ đại học trở lên là 638 người trên tổng số 693 nữ trong toàn Ngành, chiếm tỷ lệ 92%. Trong số này, có 373 người có trình độ tiến sỹ và thạc sỹ, chiếm tỷ lệ 54% trên tổng số nữ và chiếm 33% trên tổng số tiến sỹ, thạc sỹ của Ngành.
Ngoài ra, công tác quy hoạch, công tác phát triển đảng đối với nữ công chức, viên chức cũng được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo KTNN hết sức quan tâm.

 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động, đóng góp của cấp ủy, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ KTNN, Công đoàn và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của KTNN trong giai đoạn vừa qua.

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo KTNN và thủ trưởng các đơn vị đã chú trọng việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của KTNN, đặc biệt là tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, tạo điều kiện cho công chức, viên chức nữ nâng cao trình độ, phát huy tốt năng lực chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị và toàn Ngành.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh tin tưởng rằng những kết quả đạt được giai đoạn vừa qua sẽ tạo động lực để hoạt động bình đẳng giới trong thời gian tới tiếp tục có nhiều khởi sắc hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của KTNN.

 
Lãnh đạo KTNN trao tặng quà đến Quỹ Khuyến học và Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bình Định
 

Phát huy kết quả đạt được, KTNN sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 theo hướng cụ thể và thiết thực hơn, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tiếp tục phối hợp tốt với các đơn vị trong Ngành tổ chức các hoạt động hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức KTNN về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ quản lý, lãnh đạo các cấp, cán bộ nữ trong diện quy hoạch.

Cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị quan tâm tới công tác nữ; có chính sách khen thưởng rõ ràng và hành động mạnh mẽ, quyết liệt để tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ nữ, đảm bảo số lượng, chất lượng.

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, bảo đảm kinh phí hợp lý cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, hợp tác quốc tế nhằm học tập, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức về pháp luật bình đẳng giới.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của KTNN giai đoạn 2021-2025, trong đó đề cao vai trò giám sát của các cấp ủy Đảng và các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban nữ công của KTNN và tại các đơn vị trực thuộc KTNN.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ  với Công đoàn, Ban Nữ công để chăm lo hơn nữa quyền và lợi ích của phụ nữ; khuyến khích, động viên các chị em tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý; chủ động trong việc trang bị cho mình kiến thức, trình độ chuyên môn, sẵn sàng vượt qua khó khăn để khẳng định vị trí, vai trò của mình và đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển của đơn vị và của Ngành.

Nhân dịp này, Lãnh đạo KTNN đã trao tặng 2 suất quà đến Quỹ Khuyến học, Quỹ Vì người nghèo và trao tặng 30 suất quà đến các học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Định.

​Theo sav.gov.vn