ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức đầu tư xây dựng cơ bản cho đối tượng kiểm toán viên tốt nghiệp từ các trường thuộc khối ngành kinh tế

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 của Kiểm toán nhà nước, sáng 06/11/2023, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức đầu tư xây dựng cơ bản cho đối tượng kiểm toán viên tốt nghiệp từ các trường thuộc khối ngành kinh tế với sự tham gia của gần 40 học viên là các kiểm toán viên đến từ các đơn vị Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và khu vực.

Chương trình bồi dưỡng được Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành theo Quyết định số 34/QĐ-KTNN ngày 17/01/2023 nhằm trang bị cho các học viên các kiến thức cơ bản và một số kinh nghiệm thực tiễn kiểm toán để người học vận dụng, hỗ trợ việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của kiểm toán viên. Học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về bản vẽ kỹ thuật và đo bóc khối lượng, kiến thức về dự toán công trình và quản lý chất lượng xây dựng công trình để hỗ trợ có hiệu quả những vấn đề thực tiễn.

Qua 36 tiết học, các học viên được trao đổi 5 chuyên đề bao gồm: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Tổng quan về hệ thống bản vẽ và đo bóc khối lượng; Tổng quan về dự toán xây dựng và thực hiện kiểm toán dự toán công trình; Tổng quan về quản lý chất lượng xây dựng công trình, quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam trong xây dựng công trình giao thông, công trình nông nghiệp, thủy lợi và công trình dân dụng - công nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Đỗ Hồng Công đề nghị các học viên tuân thủ kỷ luật lớp học, hăng hái thảo luận, đặt ra các vấn đề trong thực tiễn để Lớp học sôi nổi, thu nhận được nhiều kiến thức, đạt hiệu quả cao đồng thời mong muốn các đồng chí giảng viên nhiệt tình chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm từ thực tiễn kiểm toán, góp phần nâng cao chất lượng khóa học.