ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng các khóa đào tạo về nghiệp vụ kiểm toán và kỹ năng quản lý, thuyết trình
Sáng 7/11, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng các lớp: Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Tổ trưởng Tổ kiểm toán (Lớp 2); Bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm; Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán nợ công.

Theo kế hoạch, Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Tổ trưởng Tổ kiểm toán diễn ra từ ngày 07/11-10/11 dành cho các học viên là kiểm toán viên chính hoặc kiểm toán viên giữ chức phó trưởng phòng trở lên. Học viên tham gia Lớp Bồi dưỡng được trang bị kiến thức, kỹ năng về: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán; kỹ năng hướng dẫn, chỉ đạo nghề nghiệp cho kiểm toán viên nhà nước; kỹ năng định hướng và kiểm soát sự tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên; kỹ năng tổ chức công việc; kỹ năng phân công nhiệm vụ và giao việc; kỹ năng kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc; kinh nghiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán về việc vận dụng các kỹ năng mềm trong thực tiễn xử lý công việc.

Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán nợ công diễn ra từ ngày 07/11-10/11 với sự tham gia của hơn 50 kiểm toán viên đến từ các KTNN chuyên ngành, khu vực, đơn vị tham mưu trực thuộc KTNN. Khóa học bao gồm các nội dung: Tổng quan về nợ công; Kiểm toán quản lý nợ công. Thông qua khóa học, các học viên được trang bị kiến thức về quản lý nợ công, chiến lược nợ công của Việt Nam, phân tích đánh giá nợ công và tình hình kiểm toán nợ công của KTNN.

Cùng ngày, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán cũng tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm cho gần 30 học viên. Mục tiêu của khóa học nhằm giúp các kiểm toán viên hiểu khái niệm và yếu tố của kỹ năng thuyết trình, các bước chuẩn bị cho một buổi thuyết trình, và kỹ năng, kỹ thuật thực hiện một buổi thuyết trình hiệu quả. Khóa học về kỹ năng thuyết trình diễn ra từ ngày 07/11-09/11, bao gồm các nội dung: Tổng quan về thuyết trình; Kỹ năng chuẩn bị bài thuyết trình và thực hành thuyết trình.

PV