ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng tổng quan về kinh tế đối ngoại và nghiệp vụ hải quan

Sáng 13/11/2023, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng tổng quan về kinh tế đối ngoại và nghiệp vụ hải quan dành cho Kiểm toán viên nhà nước tại các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, khu vực và các đơn vị tham mưu tham gia hoạt động kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với công tác quản lý thu thuế, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại cơ quan Hải quan; các đối tượng khác cần bổ trợ kiến thức theo Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Chương trình nhằm bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức về kinh tế đối ngoại, hoạt động ngoại thương, hải quan liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa để học viên có kiến thức nền tảng trước khi tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về kiểm toán thuế tại các cơ quan hải quan. Người học được trang bị kiến thức chung về quản lý nhà nước đối với kinh tế đối ngoại, và những kiến thức cơ bản về hoạt động ngoại thương, xuất nhập khẩu hàng hóa, và nghiệp vụ hải quan có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Kết thúc khóa học, học viên có thể đọc, hiểu những nội dung cơ bản và đánh giá, trích xuất được các thông tin từ các hồ sơ, tài liệu do cơ quan Hải quan cung cấp trong hoạt động kiểm toán để hỗ trợ thu thập bằng chứng kiểm toán, hình thành các đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác kiểm toán.

Trong 36 tiết học trực tiếp, Học viên được các giảng viên đến từ Trường Hải quan Việt Nam, Vụ Pháp chế Tổng cục Hải quan, Cục Kiểm định hải quan, Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan trao đổi về: Tổng quan về hoạt động kinh tế đối ngoại; Quản lý nhà nước về hải quan; Quản lý thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu; Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan; Khái quát chung quy trình thủ tục hải quan và Giới thiệu chung về hệ thống thông quan tự động đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Kết thúc khóa học, học viên làm bài kiểm tra trực tiếp.

PV