ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN HOẠT ĐỘNG
Nâng cao chất lượng kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020 - 2022 tại các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương

Chiều 14/11/2023, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phối hợp với Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020 - 2022 tại các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương”. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung tham dự và phát biểu chỉ đạo Tọa đàm. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III Lê Tùng Lâm chủ trì Tọa đàm; cùng tham dự có hơn 150 đại biểu đến từ các đơn vị tham mưu, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán nhà nước khu vực.

Năm 2023, Kiểm toán nhà nước triển khai toàn ngành cuộc kiểm toán chuyên đề “Việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020- 2022 tại các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương”. Đến thời điểm này, các đơn vị Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán nhà nước khu vực đã hoàn thành các cuộc kiểm toán chuyên đề và có nhiều phát hiện nổi bật, ngoài kiến nghị xử lý về tài chính còn chỉ ra nhiều bất cập, hạn chế, thiếu nhất quán của cơ chế chính sách, gây không ít khó khăn cho các đơn vị được kiểm toán trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm về các phát hiện kiểm toán chủ yếu trong cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2022 tại các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương thời gian qua: (1) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ chưa đạt kỳ vọng như mục tiêu đề ra; (2) “Nút thắt” trong cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ; (3) Công tác tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về khoa học và công nghệ còn nhiều sai phạm gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Các bài tham luận, cũng như ý kiến thảo luận tại Toạ đàm cũng đã tập trung đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Kiểm toán nhà nước trong kiểm toán lĩnh vực khoa học công nghệ như: (1) Thực hiện lãnh đạo đổi mới từ khâu khảo sát, xây dựng kế hoạch kiểm toán; (2) Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán. Trong đó, phát huy tối đa vai trò lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm toán; tăng cường trong công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán; (3) Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Kiểm toán nhà nước, Tổng Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và khu vực về nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp trong thực hiện công vụ, xây dựng hình ảnh và uy tín của Kiểm toán nhà nước đối với đơn vị được kiểm toán từ đó giúp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giải quyết công việc.

 

PV