ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI THẢO KHOA HỌC

Ngày 28/12/2023 tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kiểm toán trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam”. Mục đích của Hội thảo nhằm làm rõ những vấn đề lý luận, thực trạng và giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam.

Tham gia Hội thảo có đại biểu đến từ các cơ quan của các Bộ, cơ quan Trung ương, doanh nghiệp, các Trường Đại học; các tổ chức, hội nghề nghiệp và các đơn vị trực thuộc KTNN, các chuyên gia, nhà khoa học. Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, Hội thảo đã hoàn thành chương trình đề ra. Tổng hợp các báo cáo tham luận và ý kiến thảo luận, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thông báo kết quả tổ chức hội thảo như sau:

Thứ nhất, Hội thảo đã nhìn nhận chuyển đổi số là xu hướng toàn cầu, trong đó vai trò của công nghệ thông tin, dữ liệu và phân tích dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng trong hoạt động kiểm toán. Chuyển đổi số vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với hoạt động kiểm toán của KTNN.

Thời gian qua, Ban cán sự, Đảng uỷ, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước đã định hướng xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu kiểm toán trên nền tảng dữ liệu lớn là một trong nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT và nền tảng kỹ thuật số một cách đồng bộ, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán. Tuy nhiên, KTNN vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như thiếu nhân lực am hiểu sâu về CNTT, dữ liệu, cơ sở hạ tầng CNTT mặc dù đã được đầu tư khá đầy đủ và đồng bộ song đôi khi chưa theo kịp với sự phát triển không ngừng của CNTT và chuyển đổi số hiện nay...

Thứ hai, hội thảo đã đề xuất, kiến nghị các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kiểm toán trong bối cảnh chuyển đổi số tại KTNN, cụ thể:

(1) Cần tiếp tục đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, bám sát Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 được ban hành tại Nghị quyết số 999/2020/UBTVQH14 ngày 16/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

(2) Cần hoàn thiện pháp lý đồng bộ, thống nhất, tạo môi trường thuận lợi cho triển khai ứng dụng CNTT một cách toàn diện vào các hoạt động.

(3) Cần xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật CNTT, các giải pháp ứng dụng và hạ tầng dữ liệu số trong hoạt động kiểm toán của KTNN; cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu; kết nối, liên thông, khai thác cơ sở dữ liệu của các đơn vị được kiểm toán trên diện rộng để làm giàu hệ thống cơ sở dữ liệu.

(4) Cần tăng cường đào tạo và phát triển năng lực, kỹ năng làm việc trong môi trường số cho đội ngũ kiểm toán viên, đặc biệt về dữ liệu, phân tích dữ liệu, sử dụng công cụ phần mềm kiểm toán điện tử và hiểu rõ về quy trình kiểm toán trên môi trường số.

(5) Cần xây dựng và thực hiện các chính sách bảo mật thông tin hiệu quả, giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng của tổ chức, góp phần tạo nên môi trường hoạt động an toàn và tin cậy.

(6) Tích cực nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, rút ra những bài học kinh nghiệm về xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu… để áp dụng vào thực tiễn hoạt động của Kiểm toán nhà nước một cách phù hợp…

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thông báo kết quả Hội thảo để các đơn vị trong ngành được biết và nghiên cứu, tham khảo./.