ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 1

Sáng ngày 22/01/2024, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 1. Dự lễ khai giảng có các học viên theo Quyết định triệu tập, giảng viên và đại diện Phòng Quản lý đào tạo của Trường.

Tham gia lớp học này có 21 học viên là  Kiểm toán viên đến từ các đơn vị Kiểm toán nhà nước Khu vực và Kiểm toán nhà nước các chuyên ngành, đây là các đối tượng được phân công kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp có từ 01 đến 03 năm kinh nghiệm và một số đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng kiểm kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp cấp độ cơ bản.

Với các chuyên đề Tổng quan về kiểm toán doanh nghiệp; Kỹ năng kiểm toán các khoản mục trên bảng cân đối kế toán; Kỹ năng kiểm toán doanh thu, chi phí, khóa học sẽ trang bị cho học viên những kiến thức tổng quan về kiểm toán doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp, cũng như giải đáp những thắc mắc, vấn đề còn tồn tại trong quá trình kiểm toán mà kiểm toán viên cần trao đổi, tháo gỡ.

Lớp học học diễn ra từ ngày 22/01/2024 đến 26/01/2024.

Cùng ngày, Trường tổ chức khai giảng lớp Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán (lớp 1) tại Hà Nội và 02 lớp tại Chi nhánh Cửa Lò là lớp Bồi dưỡng lý thuyết kiểm toán (Lớp 2) và lớp Bồi dưỡng nguyên lý kế toán (lớp 1).

KH