ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN HOẠT ĐỘNG
Thư chúc mừng năm mới của Tổng Kiểm toán nhà nước
Nhân dịp năm mới 2024 và đón Xuân Giáp Thìn, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kiểm toán nhà nước. Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước trân trọng đăng toàn văn Thư chúc mừng năm mới của Tổng Kiểm toán nhà nước.