ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Tập huấn nghiệp vụ đấu thầu cho cán bộ ngành y tế tỉnh Thanh Hóa

Trong 2 ngày 22 và 23/3/2024, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán phối hợp Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị phổ biến Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ và trao đổi, giải đáp vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình kiểm toán và tổ chức đấu thầu, mua thuốc, hoá chất, vật tư xét nghiệm cho cán bộ tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, hơn 200 đại biểu được nghe phổ biến các thông tin về Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, đặc biệt là các nội dung liên quan trực tiếp đến ngành y tế; giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/2/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về việc lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống qua mạng đấu thầu quốc gia.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 23/6/2023 có hiệu lực từ 1/1/2024 gồm 10 chương, 96 điều, quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh.

 

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng Phòng, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III
trao đổi, giải đáp vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình kiểm toán đối với các cơ sở y tế.

Bên cạnh việc phổ biến các quy định mới của Luật Đấu thầu, các Nghị định, Thông tư và các văn bản liên quan, các giảng viên còn phân tích các tình huống, làm rõ những khái niệm, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm, đấu thầu trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm mà các đơn vị y tế gặp phải trong thời gian vừa qua.

Đồng thời trao đổi, giải đáp vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về công tác đấu thầu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình kiểm toán đối với các cơ sở y tế...

Hội nghị tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác đấu thầu, mua sắm của ngành y tế tỉnh Thanh Hóa tiếp cận, bồi dưỡng kiến thức, cập nhật những nội dung mới về đấu thầu, tập huấn công tác mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ theo quy trình mới, từ đó vận dụng hiệu quả, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động mua sắm tại các đơn vị  theo quy định của pháp luật, góp phần trong việc bảo đảm thuốc, hoá chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế trong chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

PV