ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Nâng cao nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công cho các đơn vị hành chính sự nghiệp
Sáng ngày 22/4/2024 tại thành phố Nhà Trang, tỉnh Khánh Hòa, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán (Trường) đã tổ chức Lớp đào tạo, bồi dưỡng “Nâng cao nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công cho các đơn vị hành chính sự nghiệp”. Khai mạc lớp học có ông Trần Kim Lộc, Giám đốc Trường.
Nội dung học gồm các chuyên đề: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung quan trọng của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản có liên quan; Quản lý tài chính công tác xã hội hóa, các khoản thu ngoài ngân sách trong trường học công lập. Phát biểu khai mạc lớp học, Giám đốc Trường Trần Kim Lộc cho rằng nội dung chương trình được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của các đơn vị hành chính sự nghiệp nên đã thu hút được sự quan tâm của nhiều đơn vị. Đồng chí Giám đốc cũng hy vọng các học viên sẽ tiếp thu được kiến thức bổ ích, thiết thực, vận dụng vào công việc tại đơn vị. 
 
Lớp học được tổ chức trong 2 ngày 22 và 23/4/2024. 
Tùng Lâm