ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng các lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước (KTNN) năm 2024, sáng 27/5, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tổ chức khai giảng các Lớp bồi dưỡng kiểm toán thuế, Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 2, Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 3 dành cho các đối tượng học viên đến từ các KTNN chuyên ngành, khu vực và các đơn vị tham mưu.

Lớp bồi dưỡng kiểm toán thuế nhằm trang bị kiến thức cơ bản về thuế và hệ thống thuế tại Việt Nam và các kỹ năng kiểm toán thuế tại địa phương nhằm hỗ trợ kiểm toán viên thực hiện kiểm toán. Học viên sẽ được hệ thống hóa lại các kiến thức cơ bản về thuế, hệ thống thuế, quản lý thuế; tập trung đi sâu vào các kỹ năng kiểm toán tại cơ quan thuế và cơ quan hải quan tại địa phương.

Đối với 40 tiết của lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 3, học viên được trang bị kiến thức tổng quan về kiểm toán doanh nghiệp, kỹ năng kiểm toán chi tiết các khoản mục về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí của doanh nghiệp nhằm tăng cường kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khóa học dành cho các công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp có 1 đến 3 năm kinh nghiệm và các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn này.

Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 2 diễn ra từ ngày 27-31/5, gồm 40 tiết, 5 chuyên đề: Kỹ năng kiểm toán tại Kho bạc Nhà nước địa phương; Kỹ năng kiểm toán tại cơ quan tài chính địa phương; Kỹ năng kiểm toán tại các cơ quan quản lý đầu tư công của địa phương; Kỹ năng kiểm toán quản lý thu ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế; Kỹ năng kiểm toán quản lý thu ngân sách nhà nước tại cơ quan hải quan.

Phát biểu khai giảng lớp học, Phó Giám đốc Hà Minh Tuấn cho biết: Lãnh đạo KTNN luôn quan tâm và tạo điều kiện để các công chức, kiểm toán viên được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn. Hiện nay, Trường đã thiết kế các chương trình bồi dưỡng đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào kỹ năng thực hành kiểm toán. Khi giảng dạy, bên cạnh việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, các giảng viên sẽ cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới, vì vậy học viên cần chủ động tìm các tài liệu mới bên cạnh việc sử dụng các tài liệu do Trường cung cấp. Ngoài ra, các học viên cần tích cực trao đổi, thảo luận, đặt các câu hỏi sát với thực tiễn để lớp học sôi nổi, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 

PV